PAF REWIND: NET ART

Programová náplň letošní sekce PAF Rewind: Net Art bude sestávat z přednášek věnovaných ranému internetovému umění a jeho specifikům, prezervaci a prezentaci net artu, formou teoretické přednášky jeho kontextualizaci v rámci dnešního mediálního prostředí. Právě kritické a teoreticky poučené smýšlení o Internetu je totiž výrazným prvkem odrážejícím se v tvorbě řady současných netartových umělců (nejen) na mezinárodní scéně.

>> víceTagy (Více tagů oddělte čárkou):
lutzova

16:00 | ČTVRTEK 6. 12. 2012 | Galerie u Mloka

vernisáž výstavy

 

Galerie U Mloka se letos stane útočištěm objektu a videa Kristýny Lutzové, jejíž loginlogout tematizuje hranici mezi skutečným a virtuálním světem. Fasádu protějšího domu pak rozpohybují animované flashe skupiny studentů z Fakulty umění a designu UJEP pod vedením Richarda Loskota.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
zrcatka

12:30 | PÁTEK 7. 12. 2012 | Kaple Božího Těla

prezentace

 

Tvůrčí dvojice Barbora Trnková a Tomáš Javůrek patří v současnosti mezi nejaktivnější české umělce operující s vyjadřovacími prostředky net artu. Vytváří interaktivní instalace, webové aplikace, obrazy automatizace výsostně lidských (?) duševních pochodů, modlící fast-foody.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
intro sakr

14:30 | PÁTEK 7. 12. 2012 | Kaple Božího Těla

přednáška s ukázkami – Robert Sakrowski (DE)

 

Existuje-li na slovo vzatý odborník na net art, jenž dokáže zasvěceně hovořit o jeho historii, přítomnosti i budoucnosti, o jeho „heroické éře", o specifikách raného net artu i o tom, jakým způsobem se později tato idealistická umělecká forma proměnila, je jím bezpochyby historik umění a kurátor Robert Sakrowski.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
khout

12:00 | SOBOTA 8. 12. 2012 | Kaple Božího Těla

prezentace

 

Díky úspěchu svých internetových projektů Kohout neunikl škatulce internetového umělce, ač jeho umělecká tvorba, jíž se momentálně věnuje u našich západních sousedů, dalece tento rámec přesahuje. Sofistikovanou recepční hrou své tvorby nás provede společně s teoretikem Palo Fabušem.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
tma

20:00 | SOBOTA 8. 12. 2012 | divadelní sál

hromadná prezentace

 

Cílem sekce PAF Rewind: Net Art se v průběhu příprav její dramaturgie stalo také (alespoň částečné) představení současné české netartové scény, která se díky nedostatečné prezentaci a vysoké míře své segmentace mylně jeví jako mrtvá.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
merr2

14:30 | NEDĚLE 9. 12. 2012 | Sborový sál

prezentace

 

(c) merry je umělkyně s poněkud znepokojivým přístupem. Ve svých reverzně-remediačních a konceptuálních internetových projektech exploatuje a ohledává limity autorství, nabourává hranice on-line a off-line identit a snaží se pojmenovat, co ještě je uměním a kdo vůbec je či může být internetovým umělcem.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
magnitud

16:00 | NEDĚLE 9. 12. 2012 | Sborový sál

přednáška  – Palo Fabuš (SK)

 

Každý v sobě skrývá sochu, aby ji vysvobodil, řekl Michelangelo. Pokud se zamyslíme, lze uvažovat o internetu velmi: Čím by byl pro umění, které by se obracelo? Metafyzicky – vlastně „internetovost"? Jsou „internetovější" než jiné? Pokud proč?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři