Jiné vize #paf2015

 

Sekce Jiné vize již devátým rokem uvádí soutěž českých pohyblivých obrazů, v rámci níž soutěží deset finalistů o Hlavní cenu a Cenu diváků. Kurátorkou soutěže je v roce 2015 filmová teoretička Lenka Střeláková. Sekce se také dlouhodobě zabývá tématy distribuce, archivace a prezentace pohyblivých obrazů a řeší otázku, jak naložit s díly, která nespadají do běžných distribučního systémů. Jiné Vize 2015 jsou zaměřené na problematiku autorských práv a digitálních databází prostřednictvím diskuzních kulatých stolů, kterých se zúčastní odborníci z dané oblasti.

Hosté:Ivan David (CZ), Tomáš Javůrek (CZ), Matěj Strnad (CZ) ad.

 
 


Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Ivan David: Autorské právo a filmový autor

přednáška

Přednáška bude zaměřena na dopady autorského práva na tvorbu filmů a přiblíží praktické minimum toho, co by měl každý filmový autor o této právní oblasti vědět. V rámci přednášky bude mimo jiné zmíněna i problematika filmů a videí vyrobených na principu found footage, resp. apropriace již hotového filmového materiálu.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišené vize

vernisáž

Instalace Jiných vizí jako solitérních videotěles pohyblivého obrazu reaguje na podmínky „provozu“ soutěžní sekce PAFu i na kontext vzniku jednotlivých prací. Výstavní modus prezentace vnořený do filmové přehlídky zkoumá možnosti festivalového formátu jako „odlišeného kina“, kam současný obraz videa a filmu promítá a umisťuje svůj pootevřený tvar. Architektonické řešení připravil Matěj Al Ali a Tomáš Moravec.

 

 

>> součást aktivit projektu Festivaly živého kina

Jiné vize 2015: Kosmologická antropologie

projekce soutěžních videí, úvod – Lenka Střeláková

Zatímco jednotlivá díla Jiných vizí jako solitérní videotělesa pohyblivého obrazu expandují do fyzického a mentálního prostoru PAFu, na oběžné dráze projekčního pásma se shlukují do tvaru celovečerního filmu spekulativních, vědeckofantastických procesů. Řečeno neboť bylo: čas je pohyblivým obrazem věčnosti a kruhový pohyb je pohybem myšlení.

 

 

Projekce proběhla v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišené vize: David Helán: Budoucnost patří heliu (Cornpoetron)

projekce + performance

Performativní uvedení čtyřicetiminutového snímku. Někteří finalisté Jiných vizí letos potřebují více prostoru, někteří zase času, David Helán potřebuje víc prostoru, času i publika. „Autor ve filmu s patřičným nadhledem a s přihlédnutím ke společenským požadavkům současnosti provádí kompletní revizi obrazu přilehlého vesmírného prostoru."

 

Odlišené vize
komentovaná prohlídka
 
Jiné vize jsou pro tento rok vizemi odlišenými: vyhraněné, příp. vnitřně diferencované práce svojí vizualitou, narativní strukturou, jejich kombinací či nějakým jiným způsobem tíhnou k prostoru „mezi“, anebo v sobě skrze různé formáty prezentace nechávají rozeznít odlišnou významovou rovinu podpořenou či svázanou s projekční/instalační situací.
 

 

 

>> součást aktivit projektu Festivaly živého kina

Error establishing a database connection

kulatý stůl

Diskuzní kulatý stůl se zaměří na problematiku současných tuzemských databází, jejich vzniku a praktického účelu fungování. Otevřenou diskuzi povede s hosty umělec a pedagog Tomáš Javůrek. Hosty kulatého stolu budou Matěj Strnad, Jana Písaříková, Barbora Linková, Martin Blažíček a Katarína Gatialová.

Kulatý stůl proběhl v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Situace distribuce – stav věcí

kulatý stůl - Matěj Strnad, Samson Kambalu, Ivan David, Lenka Střeláková, Martin Arnold, Janek Rous

Volné pokračování loňského diskuzního setkání Pohyblivé archivy, průzkum praxe a situace. Otevřenou diskuzi vedl se svými hosty Matěj Strnad. Hosty kulatého stolu byli zahraniční i domácí umělci, teoretici a kurátoři: Martin Arnold (AT), Samson Kambalu (MW/GB), Ivan David (CZ), Lenka Střeláková (CZ). 

Kulatý stůl proběhl v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Zakončení PAF 2015 + vyhlášení vítězů Jiné vize 2015

Během slavnostního zakončení 14. ročníku Přehlídky animovaného filmu bude na základě výroku mezinárodní poroty vyhlášen letošní vítěz soutěže Jiné vize. Udělena bude rovněž cena diváků, o jejímž vítězi můžete hlasovat po celou dobu festivalu vložením lístku do hlasovací urny.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišné vize

komentovaná prohlídka

Jiné vize jsou pro tento rok vizemi odlišenými: vyhraněné, příp. vnitřně diferencované práce svojí vizualitou, narativní strukturou, jejich kombinací či nějakým jiným způsobem tíhnou k prostoru „mezi“, anebo v sobě skrze různé formáty prezentace nechávají rozeznít odlišnou významovou rovinu podpořenou či svázanou s projekční/instalační situací.

 

Finaliste Jiné vize 2015

David Přílučík - PRESENT, PERFECT, CONTINUOUS
| |

„Věci se nikdy nepřizpůsobí představám, které o nich máme; skrývají vždy něco víc, než jsme schopni uchopit. Svět neodpovídá našim kognitivním schopnostem a narativním formám uvažování. ‚Člověk‘ není mírou všech věcí. Právě proto potřebujeme spekulaci.“ Steven Shaviro

Janek Rous - Zvuk z pouště
| |

Na hluchém obzoru sledujeme zdánlivě nahodilý pohyb postav. Kdo jsou a co představují, co sdělují a čím je vlastně onen prostor, do něhož byly vrženy a v němž se pohybují jakoby odnikud nikam? Je jejich konstelace nahodilá, nebo mají něco společného? Zvuk z pouště se pohybuje na hranici spánku a bdělosti, kdy si začínáme uvědomovat, že předcházející dění, stále tak plastické, byl pouze sen.

Jakub Jurásek - Back To One #02
| |

Název Back To One odkazuje k filmařskému žargonu. Znamená vrátit se na začátek, zaujmout výchozí pozici před spuštěním kamer. Tento pokyn umožňuje, aby technický štáb zajistil materiální produkci natáčení, aniž by byl rušen filmový záznam. A právě k tomuto momentu se vracím, abych jej konstruoval znovu a jinak.

David Helán - Budoucnost patří heliu
| |

Do soutěžního výběru přihlašuji trailer filmu v odpovídající délce. Součástí přihlášky budiž rovněž finální čtyřicetiminutový snímek. Ten bych představil performativně jako součást výstavy tak, že jeho projekce bude rušena co možná nejvíce, jednoho co je jen člověka v silách introverze. Budoucnost patří heliu budiž naplněna snem umělce o expanzi hvězdy.

Helush Yiraq - Z dospělého na dětské
| |

V nemocnici v pražském Motole jsem poslala kameru potrubní poštou.

Petr Krátký - Kamera
| |

Video vzniklo v rámci projektu založeného na systému práce s materiálem jiného umělce. V mém případě s videi Zuzany Žabkové. Rekontextualizovat její práci pomocí klasické filmové výstavby se ukázalo jako nefunkční. Rozhodl jsem se proto pracovat s kombinací dvou videí a jejich formálními aspekty. Rozlišením, kontrastem, rychlostí, rytmem, zvukem nebo kombinací celku s detailem.

Tereza Adámková - Jedním dechem
| |

Práce vznikla jako multikanálová instalace, jejíž rozmístění vycházelo z geometrie tradičních hromadných skladeb. Šlo o pokus divákovi přiblížit zážitek z masových cvičení (všesokolské slety, spartakiády), stanout v roli jednoho z participantů. Mimo imerzivní situaci video vede pozornost jiným směrem: k pohybu a výrazu protagonistek.

Petra Lelláková, Vladimíra Večeřová - Marmotour
| |

Autorky se společně vydávají do carrarského lomu, kde se těžil mramor té nejvyšší kvality, aby posloužil jako materiál k výrobě mnohých ikonických sochařských děl. Se spektakulárním prostředím lomu pracují jako se silným vizuálním i kontextuálním pozadím, na jehož základě vytvářejí jednoduchá gesta. Své figury nechávají mizet na horizontu z kamení, splývat uvnitř chladného sochařského materiálu, nebo je naopak svou fyzickou přítomností oživují.

Michal Cáb, Aleš Čermák - Země se chvěje
| |

Katastrofa není něčím, co hrozí nastat v blízké budoucnosti, nebo co se naopak stalo už někdy dříve – prožíváme ji spíše právě teď. Jak dlouho může katastrofa existovat bez nových podnětů? Co se stane, když už nikdo nepřijde s ničím překvapivým?

David Možný - Sleepless
| |

„...this place, if I could describe this place, portray it, I've tried, I feel no place, no place round me, there’s no end to me, I don't know what it is, it isn't flesh, it doesn't end, it's like air...“ Samuel Beckett

 

PAF představuje finalisty Jiných vizí 2015

Nov jv finaliste2015

Desítku autorů vybrala filmová teoretička Lenka Střeláková. Práce zvolené do soutěže budou v rámci 14. Přehlídky animovaného filmu promítnuty v kinosále a instalovány v galerijní situaci, snímky budou po celý následující rok PAFem prezentovány pod názvem Jiné vize 2015 v rámci České republiky a v zahraničí. > více

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři