Soutěž „Jiné vize" si klade za cíl mapovat dění na poli tvorby pohyblivých obrazů filmu a videa v České republice. Výběr každého ročníku je unikátní díky rozdílnosti zájmu kurátorů, kteří deset nominovaných děl vybírají. Hlavním kritériem soutěže je předpoklad, že dílo musí být odpromítatelné v kinosále a díla nesmí být starší osmnácti měsíců. Do soutěže mohou svá díla přihlašovat jak profesionálové, tak amatéři.

 
 

KURÁTOR:

Přátelský film (Michal Pěchouček & Martin Mazanec)

 

POROTA:

GABRIELE JUTZ – Filmová teoretička zabývající se sémiotikou ve filmu, feministickými filmovými teoriemi, teoriemi filmových avantgard a experimentálním filmem. V současnosti působí na Katedře médií vídeňské Univerzitě užitého umění.

VLADIMÍR HAVLÍK – Výtvarník a pedagog, jenž se zaměřuje na oblast intermedií. Sám sebe řadí do okruhu geometrické abstrakce, věnuje se kresbě, malbě, instalacím, performancím a computerové grafice. V současnosti působí na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci.

STANISLAV ULVER – Filmový teoretik a historik, jehož odborný zájem se orientuje především na estetické aspekty filmové avantgardy a animovaného filmu. Působí jako šéfredaktor časopisu Film a doba. Jako autor či editor je podepsán pod tituly Západní filmová avantgarda nebo Animace a doba.

 

 

PŘÁTELSKÝ FILM / VÝBĚR / JINÉ VIZE 007:

 

LUCIFER (RUCE VZHŮRU VŠICHNI KURVY!) r. Miroslav Bambušek / Česká republika / 2007 / DVD-video / 35 minut

První filmový počin divadelního režiséra a iniciátora pozoruhodného divadelního projektu Perzekuce (zejména politická témata). Lucifer je svým způsobem záznam divadelního představení. Herci a hudebníci bezprostředně zvukem oživují loutkový film vyprávějící pomocí originální a syrové výtvarné formy mystický příběh příběhů. Hlas Karel Dobrý ad. (při bedlivém poslechu - v druhém plánu hlas překladatelky)

 

KOUZELNÍK r. Martin Búřil / Česká republika / 2006 / DVD-video / 7 minut

Splést se může každý, seš v tom už medvídku navždy. Být kouzelník není žádná prdel, kdybys to milý pando, kdybys to jenom věděl. Proč chtějí někteří lidé kouzlit o tolik víc než jiní???

 

HRANICE / DIE GRENZE r. Kateřina Držková / Česká republika / 2007 / DVD-video / 2 minuty

Katka narozená v ČSSR jezdila jako dítě s rodinou do DDR nakupovat, bylo tam totiž luxusnější zboží než v ČSSR. Karin narozená v DDR jezdila jako dítě s rodinou do ČSSR nakupovat, bylo tam totiž luxusnější zboží než v DDR.

 

BEZ NÁZVU (1. ZNĚLKA; 2. OBRAZ, KTERÝ SÁM SEBE ODRÁŽÍ) r. Jiří Havlíček & Filip Cenek / Česká republika / 2005-7 / DVD-video / 3 minuty

Celek jakoby po stole rozsypaných obrázků a útržků, ze kterých se jakoby náhodně stal obraz pohyblivý, který má i svou znělku. Strukturovaná roztříštěnost, která čeká na divácké uspořádání.

 

3 KOUSKY r. Ivoš Hos / Česká republika / 2007 / DVD-video / 5 minut

Potemnělá baladická báseň o třech slokách, ve které je nutno čísti mezi řádky. Jednoduchá a originální forma pohyblivého obrazu, který je políčen na diváka jako past. Silná vazba viděného a čteného je tu totiž ústředním prvkem pouze zdánlivě.

 

ČERVENÁ r. Lukáš Kellner / Česká republika / 2007 / DVD-video / 3 minuty

Video sekvence založená na principu uchování a skládání obrazu. Opakující se záběr cesty v lese překrytý výřezy formátu videa, které do sebe „zaplouvají" - finální obraz je tedy jakousi časovou skládačkou.

 

CHEESY SNOW r. Pavel Ryška / Česká republika / 2007 / DVD-video / 4 minuty

Rozpustilí a bezstarostní myšáci raných animovaných filmů se od konce 20. let stávali nositeli mnohomluvných poselství; později dokázali sehrát i role citlivých a podnikavých teenagerů. Jejich pracovitost bývala sice odměněna pointou, ale úspěch si obyčejně vynutil další a další vyčerpávající pokračování. A vysvobození přicházelo pouze s obávaným zapomněním... Cheesy snow je drobnou glosou k osudu oněch mýtických bytostí.

 

BEZ NÁZVU r. Matěj Smetana / Česká republika / 2007 / DVD-video / 1 minuta

Matěj Smetana pozval své přátele na večírek a požádal je, aby si s sebou přinesli předmět, který budou animovat. Účastníky neomezoval ve výběru předmětů ani v animačních postupech. Animaci fotografoval po jednotlivých snímcích v průběhu sedmi hodin a zúčastnilo se 28 přátel.

 

MR. MÖBIUS LIVES ON THE 2ND FLOOR r. Viktor Takáč / Česká republika / 2007 / DVD-video / 10 minut

Manipulace s pohyblivým obrazem videa je založena na tzv. möbiově pásce - povrchu jen s jednou stranou, jen jednou hraniční složkou, což popsal v 19. století matematik August Ferdinand Möbius, který „žije ve druhém patře".

 

VRSTVENÍ r. TRAKOD (Matyáš Vacek & Milan Žák) / Česká republika / 2007 / DVD-video / 7 a 6 minut

Vrstvení je videoprojekce, kterou nelze vytvořit zcela digitálně. Použitím malby vznikají dvě navzájem podmíněné složky, jedna bez druhé neexistující.

 

 

PŘÁTELSKÝ FILM

Jako Přátelský film se snažíme mapovat rozhraní mezi tvorbou tzv. filmařskou a pohyblivými obrazy filmu a videa vytvářenými vizuálními umělci. Přenášení pohyblivých obrazů z galerie do kinosálů, z prostor white-cube do prostor black-boxu a jejich konfrontace s pohyblivými obrazy, které přednostně vznikly k prezentaci v kinosále, je stále ústřední myšlenkou Přátelského filmu.

Výběr pro olomouckou soutěž Jiné vize 007 se má zaměřovat na tzv. „inovativní" postupy v animaci. Za animaci považujeme jakoukoli skladebnou manipulaci v rámci pohyblivého obrazu videa a filmu (například pouhou manipulaci s pohybem uvnitř fotograficky realistického záběru nebo sled/střet fotografií). Dále nás při výběru zajímala otázka možného vizuálního klamu, který animace zprostředkovává, a zda je možné imitovat až „falšovat" animaci pomocí obecně známých atributů, jako jsou loutka, trhavost pohybů, uzel na kapesníku nebo utíkající oko na pletené čepici.

Rozdílně dlouhá videa budou prezentována během dvou odlišných, ale přitom obsahově prostupných projekcí. U některých pohyblivých obrazů bude zážitek z jejich projekce zmnožen spontánním opakováním jejich krátké stopáže.

-Martin Mazanec a Michal Pěchouček- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři