ŽIVÁ ANIMACE: BAREVNÁ HUDBA

Záměrem projektu, který se věnuje otázkám barevné hudby a barevného slyšení, je zkoumání tohoto fenoménu prostřednictvím živých audiovizuálních vystoupení, filmových projekcí, přednášek a doprovodného katalogu. Program bude reflektovat současné formy technologického propojení vizuální a zvukové složky. Historicky pak bude v rámci projektu zkoumána zejména tvorba od konce 19. století přes první generace bauhausské akademie až do současnosti reprezentované například matematicky přesnou hudbou s vizuální složkou. V jednání jsou projekce filmů Oskara Fischingera, Mary Ellen Bute a německého absolutního filmu, prezentace Tomáše Pospiszyla o Zdeňku Pešánkovi, živá vystoupení Carstena Nicolaie aka Alvy Noto, Georgeho Bagdasarova a dalších.Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
2_georgij_bagdasarov

23:00 | ČTVRTEK 9. 12. 2010 | divadelní sál

AV performance

 

 

V rámci svého hudebního vývoje prošel Georgij Bagdasarov od punku a techna až k volné improvizaci s nalezenými a preparovanými předměty. Jeho audiovizuální projekty mají charakter reminiscencí; zdůrazňuje materiální podstatu média a pracuje s odkazy na dějiny kinematografie.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Bild18 (1 von 1)

20:30 | PÁTEK 10.12.2010 | kino Metropol

AV performance

 

 

V současnosti nejslavnější audio/vizuální umělec poprvé vystoupí v České republice. V projektu Unitxt pracuje například s převodem datových informací z kancelářských programů jako je Word nebo Excel ve zvukový zdroj (hmotu). Audiovizuální performance otevírá strojově odlidštěný hlas francouzského básníka Anne-James Chatona, který předčítá obsah peněženky Carstena Nicolaie aka Alvy Noto. Syrovost civilizačních dat je rytmizována a kineticky vizualizována v postupně se vyvíjející příběh nacházení stop krásna ve zvuku a obrazu původních informací.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
P1000591

11:00 | SOBOTA 11.12.2010 | Kaple Božího Těla

přednáška – Romana Láchová

 

 

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
1_color_cry

12:00 | SOBOTA 11.12.2010 | filmový sál

komentovaná projekce – Brigitta Burger-Utzer

 

 

Tématem tohoto bloku jsou vizuální a energetické efekty barev a jejich vztah k dynamice hudby. V navazující tradici na díla Hanse Richtera, Oskara Fischingera či Harryho Smitha dnes můžeme hovořit nejen o „animované malbě", nýbrž také o komplexních, většinou počítačově generovaných formách. V bloku budou mj. představena videa Barbary Doser, Michaely Schwentner či Tiny Frank.

4_klavir_kinetismus_a_pesanek

14:00 | SOBOTA 11.12.2010 | divadelní sál

přednáška – Tomáš Pospiszyl

 

Během přednášky o „prvním českém audiovizuálním umělci" Zdeňkovi Pešánkovi se Tomáš Pospiszyl zaměří na rozbor jeho barevných klavírů a světelných libret, jejichž rekonstrukci připravil současný umělec Federico Díaz. Tomáš Pospiszyl je kurátorem a teoretikem výtvarného umění, který publikuje v řadě českých periodik a v současnosti působí jako pedagog na FAMU Praha.

absolut_film

16:30 | SOBOTA 11.12.2010 | filmový sál

komentovaná projekce Matěj Strnad a Georgij Bagdasarov

 

 

V rámci komentované projekce se Matěj Strnad a Georgij Bagdasarov zaměří zejména na historickou etapu ve vývoji avantgardního filmu, která je dle berlínského matiné Der absolute Film z května roku 1925. Během projekce budou promítnuty filmy Vikinga Eggelinga a Hanse Richtera. Nastolena bude i otázka digitální rekonstrukce těchto děl „rytmické" avantgardy.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
3_andrej_boleslavky

23:00 | SOBOTA 11.12.2010 | divadelní sál

 

 

Elektrabel je český umělec a hudební producent, který je známý zejména v kontextu světové taneční scény. Andrej Boleslavsky se dlouhodobě zabývá interaktivními aplikacemi a processingem. Audiovizuální program Elektrabela a Andrej Boleslavskeho je speciálně připraven pro jeden ze sálů PAFu, který není kluzkým tanečním parketem a netrpí pasivitou filmových řad.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
varese_xenakis

14:00 | NEDĚLE 12.12.2010 | divadelní sál

přednáška – Martin Flašar

 

 

Poème électronique (1958) je jedno z prvních komplexních multimediálních děl, které důsledně využívá řízení pohybu elektroakustického materiálu v architektonickém prostoru. Pro prezentaci firmy Philips sídlící v Eindhovenu toto dílo připravila trojice umělců: Le Corbusier, Edgard Varèse a Iannis Xenakis. O klíčové pozici Poème électronique v historii elektroakustické hudby a mediálního umění svědčí v posledních desetiletích nejen rozvětvená cizojazyčná literatura, ale i různé návraty k tomuto projektu ve formě pokusů o jeho fyzickou či virtuální rekonstrukci.

2_dalibor_chatrny

15:00 | NEDĚLE 12.12.2010 | divadelní sál

přednáška – Kateřina Pacíková

 

 

 

Přednáška Kateřiny Pacíkové „Statická kompozice, Mříže, Geneze – audiovizuální díla A. Piňose a D. Chatrného" bude zahrnovat projekci trojice experimentálních filmů Mříže (10:32), Geneze (8:12), Statická kompozice (13:52). Grafická složka – Dalibor Chatrný; hudba – Alois Piňos; film – Dalimil Řehák; 1970. Trojice těchto děl je zajímavá jak z hlediska prvotní inspirace a využití technických možností, tak ze strany konkrétního způsobu provedení hudební a vizuální složky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři