Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
pitin

Soutěž Jiné vize se již třetím rokem snaží postihnout, zmapovat a zpřístupnit zajímavá díla jak profesionálů, tak i amatérů (často obtížně zařadi telná), pohybující se na průsečíku klasického filmu a výtvarného umění, vizuálně a narativně ojedinělé snímky pak na pomezí animace a videoartu.

 

trilobit_vize

Umělecké soutěže jsou zvláštní věc. Pokud je jejich součástí veřejná výzva, z níž potom vybraná a oceněná díla vycházejí, jsou nutně tímto počátečním faktem určena. Zaprvé, kdo je onou cílovou skupinou, k níž se má výzva dostat? Jaký druh tvůrců vlastně odpovídá na výzvy vůbec? A konečně, kdo je tím, jenž vybírá?

paf

Porota

S hrdostí oznamujeme, že v porotě zasedne trojice zahraničních hostů letošního PAFu: finská audiovizuální umělkyně Mia Makela společně s dvojicí filmařů a vizuálních umělců – vídeňským rodákem Martinem Arnoldem a záhřebským guru experimentální tvorby a animace Ivanem Ladislavem Galetou (více o porotcích naleznete v jednotlivých textech).

Daniel Piti¦ün - Ztraceny¦ü architekt

Jan Pfeiffer | Předpoklad | 2009 | Délka videa: 10'04''

Co vás napadá při každodenním pohledu z vašeho okna? Jan Pfeiffer svůj výhled vyfotografoval. Výslednou fotografii, na níž jsou zachyceni lidé, zvířata, stromy, budovy, auta apod. vyskytující se v danou chvíli v zorném úhlu hledáčku fotoaparátu, nechal okomentovat patřičnými odborníky. Otázka zněla: Jaký je předpoklad pro jejich budoucnost? Práce se tak dotýká otázky existence a času lidem i věcem vyměřeným. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři