HOSTÉ 2008

 
 
 
ekran1

Hlavní ambicí cyklu Konvikt Resident vzniklého v loňském roce je tvorba původního díla v budově jezuitského konviktu. Oslovený tvůrce obdrží finanční a materiální prostředky a má možnost zvolit si vhodné místo pro svůj umělecký záměr.

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.

Více v sekci Partneři