PÁSMO #3 / Osidla zvůle

Jan Pfeiffer, Předtím než jsem tam byl, 4:41 min, 2008
Rafani, Bez názvu, 2:23 min, 2008
Zbyněk Baladrán, Pracovní postup, 9:40 min, 2004
Vladimír Turner, 33 Scalps, 2:00 min, 2011
Alena Kotzmannová, Home Cinema, 9:00 min, 2006
Klára Doležálková, tdž, 4:32 min, 2010
Vilém Novák a Pavel Sterec, Sexuální boj komodit, 7:00 min, 2014

Osidla zvůle jsou pásmem audiovizuálních děl českých tvůrců pohyblivého obrazu. Ačkoliv jde o díla obsahově i formálně velmi rozmanitá, jejich společným jmenovatelem je téma propagandy, která může být jak nástrojem totalitní zvůle, tak i subtilním fenoménem zakoušeným v každodenním životě. V konkrétních aspektech se téma propagandy ve vybraných dílech objevuje v podobě politické či společenské manipulace, reklamy a jiných forem psychologického nátlaku. Díla samotná jsou pak gestem vzpoury proti propagandě, snahou o odhalení jejích skrytých mechanismů, ironickou parafrází či filozofickým zamyšlením.

Nejde však primárně o díla, která by reflektovala konkrétní případy či politické kauzy, i když i ta se zde objevují (33 Scalps Vladimíra Turnera). Autoři také zkoumají účinek reklamního materiálu (Home Cinema Aleny Kontzmannové) či životního prostoru (post)totalitní země (Předtím, než jsem tam byl Jana Pfeiffera) jak na divákovi, tak sami na sobě. Ve video-eseji Zbyňka Baladrána Pracovní proces slouží autentické propagandistické záběry jako východisko úvah interpretace minulosti. Rys propagandy coby umělého zásahu do přirozeného stavu věcí lze spatřovat v díle Bez názvu umělecké skupiny Rafani, zatímco video tdž Kláry Doležálkové nabízí zjednodušený popis války prostřednictvím gest a citoslovcí. Video-esej Viléma Nováka a Pavla Sterce Sexuální boj komodit, která kolekci Osidla zvůle uzavírá, si pohrává s myšlenkou vztahu mezi zbožím a jeho spotřebitelem, založeném na sexuální přitažlivosti.

Jiří Neděla

  1. Jan Pfeiffer, Předtím než jsem tam byl, 4:41 min, 2008
  2. Rafani, Bez názvu, 2:23 min, 2008
  3. Zbyněk Baladrán, Pracovní postup, 9:40 min, 2004
  4. Vladimír Turner, 33 Scalps, 2:00 min, 2011
  5. Alena Kotzmannová, Home Cinema, 9:00 min, 2006
  6. Klára Doležálková, tdž, 4:32 min, 2010
  7. Vilém Novák a Pavel Sterec, Sexuální boj komodit, 7:00 min, 2014

Distribuční uvedení:

  • 27. 10. 2016 | Festival StopTrik, Maribor, Slovinsko (premiéra pásma

Cena projekce pásma:

3500 CZK

Objednání:

distribuce@pifpaf.cz