PÁSMO #2 / Dominik Gajarský & Roman Štetina: Animals and Machines

Dominik Gajarský, Pavilon, 4:36 min, 2013
Roman Štětina, Test Room, 5:56 min, 2015
Dominik Gajarský, Crausius morosus, 5:09 min, 2015
Roman Štětina, Jazykolam, 5:50 min, 2014
Dominik Gajarský, Cesta do pravěku, 1:00 min, 2014
Dominik Gajarský, Nosorožec bílý, 2:30 min, 2015

Projekční pásmo je sestaveno z autorských videí a filmů, které propojuje společný zájem dvou vizuálních umělců o pohyblivý obraz. Dominik Gajarský (*1986) se zaobírá kulturní apropriací v západní společnosti a modernistickými východisky v umění – exotismus domorodých kultur u něj doplňuje zájem o laboratorní podmínky a cesty v životě cizokrajných tvorů. Roman Štětina (*1986) se zaměřuje na okolnosti vzniku audiovizuálních děl. Jeho videa jsou sondami, nebo přímo obrazovými analýzami prostředí a technických nástrojů v rukou specialistů trávících čas v rozhlasových studiích nebo filmových či televizních ateliérech.

Společným východiskem je pro oba autory pozice pozorovatelů. Nestávají se vypravěči příběhů, ale spíše antropology pohybujícími se v kontextu současného umění. Předmětem zájmu a studia je například mimetismus pakobylky indické na pozadí ženského aktu či práce operátora se steadicamem, subtropický pavilon nebo prostředí kulis filmového ateliéru. Matérie filmu a specifika kvality videa během prezentace přitom tvoří důležitý aspekt ve volbě i významu samotných děl na výstavách, které jsou důležitým médiem pro oba autory.

Zatímco Dominik Gajarský natočil v solnohradské ZOO jednoho z posledních žijících bílých nosorožců na 16mm film, Roman Štětina využil podobnou technologii s puncem archivační hodnoty k zachycení ekvilibristiky ručního stříhání rozhlasové pracovnice v důchodovém věku. Projekční pásmo je ve volných asociacích a formálních podobnostech rozděleno do pěti tematických dvojic, které uzavírá jediná společná práce, interní portrét umělecké školy, kterým oba umělci příznačně absolvovali Akademii výtvarných umění v Praze.

Martin Mazanec

 1. Dominik Gajarský, Pavilon, 4:36 min, 2013
 2. Roman Štětina, Práh, 2:26 min, 2015

 3. Roman Štětina, Test Room, 5:56 min, 2015
 4. Dominik Gajarský, Crausius morosus, 5:09 min, 2015

 5. Roman Štětina, Odezva, 3:02 min, 2014
 6. Dominik Gajarský, Alekhine vs Capablanca, 4 min, 2013

 7. Roman Štětina, Jazykolam, 5:50 min, 2014
 8. Dominik Gajarský, Cesta do pravěku, 1:00 min, 2014

 9. Dominik Gajarský, Nosorožec bílý, 2:30 min, 2015
 10. Roman Štětina, STUDIO č. 2 (Klapka), 4:32 min, 2013

 11. Dominik Gajarský and Roman Štětina, Jiskřící skříňka, 10:41 min, 2015

Distribuční uvedení:

 • 1. 10. 2016 | Close-Up Cinema, Londýn, Velká Británie (premiéra pásma a prezentace)
 • 3. 12. 2016 | PAF Olomouc, Olomouc (projekce a prezentace)

Cena projekce pásma:

4000 CZK

Objednání:

distribuce@pifpaf.cz