PÁSMO #1 / Jiné vize 2015: Kosmologická antropologie

David Možný, Sleepless, 8:20 min, 2014
Michal Cáb, Aleš Čermák, Země se chvěje, 15:57 min, 2015
Petra Lelláková, Vladimíra Večeřová, Marmotour, 4:23 min, 2014
Tereza Adámková, Jedním dechem, 6:16 min, 2015
Petr Krátký, Kamera, 3:29 min, 2014
Helush Yiraq, Z dospělého na dětské, 2:48 min, 2015
David Helán, Budoucnost patří heliu, 3:27 min, 2014
Jakub Jurásek, Back To One #02, 4:43 min, 2015
Janek Rous, Zvuk z pouště, 25:14 min, 2015
David Přílučík, PRESENT, PERFECT, CONTINUOUS, 3:30 min, 2014

Kosmologická antropologie (dystopie, model, video-esej, experiment, metafikce, paměť těla, reinterpretace, potrubní pošta, sci-fi, heliosis, konec, světlo, fiktivní dokument, existenciální sci-fi, fragment, dekonstrukce, konstelace, otáčení, pravděpodobnost, hluchý obzor, fata morgana, stav beztíže, oáza, svévolné odbočení, anonymita, apropriace času, utopie):

Zatímco jednotlivá díla Jiných vizí jako solitérní videotělesa pohyblivého obrazu expandují do fyzického a mentálního prostoru olomoucké Přehlídky animovaného filmu, na oběžné dráze projekčního pásma se shlukují do tvaru celovečerního filmu spekulativních, vědeckofantastických procesů, které se již ze své přirozené povahy odehrávají v časové smyčce. Řečeno neboť bylo: čas je pohyblivým obrazem věčnosti a kruhový pohyb je pohybem myšlení.

Animovány velkorysým rozmachem hypnagogických počitků vyprávějí o věcných pohledech komunikačních raket a o reinterpretujících se tvůrcích, kteří se jako kosmonauti vydávají všanc šumu rušených signálů a prostoru ve stavu beztíže. Vyprávějí o demiurzích s kapesním vysílacím aparátem a o likvidátorech a bojovnících, kteří s hrůzou a překvapením poprvé hledí do nitra své vlastní úzkosti: na pokraji prázdného bitevního pole. Vyprávějí také o transformujících se tělech: do těles synchronizovaných formací, do kompozic postindustriální fotogenie, do fantomatických / fatamorganických údů i něčí paměti povalující se na hluchém obzoru – ale čí… Vyprávějí o inkarnacích do ideálních světů tiše se rozlévajících ve vysokém lesku svých perverzně hladkých prefabrikátů a o paradoxu standardizované individualizace. O Beckettově místě bez vlastností anebo také o jednom utkvělém bradburyovském obraze světa, kde věci autisticky fungují a ožívají i poté, co se z něj lidstvo vytratilo. Namísto zčernalých siluet na zdi zde ovšem zůstal jen abstraktní obrazec a hlas bez těla.

Jiné vize 2015 tak v posledku – kromě zprávy o současných podobách pohyblivého obrazu filmu a videa a o transformovaných kvalitách jinakosti a odlišenosti – do pravděpodobného světa a apropriované budoucnosti vysílají existenciální příspěvek ke kosmologické antropologii.

Lenka Střeláková

 1. David Možný, Sleepless, 8:20 min, 2014
 2. Michal Cáb, Aleš Čermák, Země se chvěje, 15:57 min, 2015
 3. Petra Lelláková, Vladimíra Večeřová, Marmotour, 4:23 min, 2014
 4. Tereza Adámková, Jedním dechem, 6:16 min, 2015
 5. Petr Krátký, Kamera, 3:29 min, 2014
 6. Helush Yiraq, Z dospělého na dětské, 2:48 min, 2015
 7. David Helán, Budoucnost patří heliu, 3:27 min, 2014
 8. Jakub Jurásek, Back To One #02, 4:43 min, 2015
 9. Janek Rous, Zvuk z pouště, 25:14 min, 2015
 10. David Přílučík, PRESENT, PERFECT, CONTINUOUS, 3:30 min, 2014

Distribuční uvedení:

 • 3.–6.12. 2015 | PAF Olomouc, Olomouc (premiéra pásma a instalace)
 • 18. 3. 2016 | Febiofest, Foajé, Bratislava, Slovensko (projekce)
 • 28. 3. 2016 | České centrum, New York, USA (projekce a prezentace)
 • 1. 4. 2016 | Studio Béla, Praha (projekce a prezentace)
 • 3. 5. 2016 | Kino Art, Brno (projekce)
 • 8.–10. 7. 2016 | Klub Domino, Luhovaný Vincent, Luhačovice (instalace)
 • 13. 8. 2016 | 4 Živly, Banska Štiavnica, Slovensko (projekce)
 • 24.11.2016 | Anilogue, Budapešť, Maďarsko (projekce)

Cena projekce pásma:

4000 CZK

Objednání:

distribuce@pifpaf.cz