Distribuční platforma PAF Aport

Distribuční platforma PAF Aport se zaměřuje na mezinárodní distribuci pohyblivých obrazů a živých audiovizuálních vystoupení, které jsou charakterizovány historicky či formálně jako animovaný film, avantgardní film, experimentální film, expanded cinema, videoart, živá animace ad. Cílem distribuce PAF Aport je zastupovat vybrané umělce a jejich audiovizuální díla, jež jsou tradiční kinodistribuce neuchopitelná.

Podstatou distribuční platformy PAF Aport je kurátorský aspekt ve výběru prezentovaných pásem a konkrétních umělců. Výběr distribuovaných děl probíhá na základě expertního kurátorského týmu a přizváných odborníků. Dramaturgická koncepce distribuce je zaměřena na dva druhy výběru filmů a videí, přičemž důležitou roli hraje buď kurátor, který sestavuje pásmo nebo dramaturgická rada, která rozhoduje o zastoupení konkrétního tvůrce.

A. DISTRIBUCE KURÁTORSKÝCH PROJEKČNÍCH PÁSEM
B. DISTRIBUCE TVORBY VYBRANÝCH TVŮRCŮ A JEJICH DĚL, PROJEKTŮ

Cílem dramaturgické koncepce je vytvářet postupně profilovou nabídku vybraných tvůrců, jejichž tvorba si zaslouží, aby byla prezentována komplexně. Ze strany distribuce půjde o dlouhodbý závazek vůči těmto autorům věnovat se jejich tvorbě a rozšířovat jejich profilovou nabídku.