PŘÍTOMNOST, POHYB, PROMĚNA / #paf2014

 

Unikátní kurátorský projekt Marka Fella: Přítomnost, pohyb, proměna

Významný britský umělec a kurátor Mark Fell pro PAF připravil festivalovou sekci zaměřenou na jedinečné audiovizuální vystoupení, tematizujících znovuoživování prostoru, hudby nebo samotné animace. Fell ve spolupráci s PAFem vybral šestici výrazných a svou tvorbou spřízněných umělců z celého světa, kteří spolu dosud nikdy nespolupracovali, a vyzval je, aby ve vzájemném dialogu vytvořili sérii původních projektů určených přímo pro PAF.

 

Pro tento projekt mne zajímá ohledávání potencialit pohybu a změny, a toho, jak je animace schopná tyto kvality synteticky utvářet a zdůrazňovat.“ Mark Fell

 

V autorských dvojicích, mezi zvukem a obrazem, se objeví David Ferrando Giraut (ESP) a Ryoko Akama (JNP), Joe Gilmore (GBR) a Paul Emery (GBR), nebo Rebecca Salvadori (ITA) a Lucy Railton (GBR). Kromě unikátních audiovizuálních vystoupení, animací a videí se umělci představí také formou prezentací a během kulatého stolu, který povede Mark Fell.

Fell bude osobně přítomný po celou dobu PAFu.

 

 

 

 Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Rebecca Salvadori (IT) & Lucy Railton (GB)

prezentace
Lucy Railton používá jako hlavní médium své práce zvuk, často nahrávku cella, Rebecca Salvadori se svými videopracemi snaží podvracet dominantní technologie. Obě sdílejí fascinaci zamezením synchronicity mezi formami, v tomto případě mezi obrazem a zvukem.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
David Ferrando Giraut (ES) & Ryoko Akama (JP)

prezentace
David Ferrando Giraut ve své umělecké tvorbě kombinuje několik témat, jako je hybridizace přírodních prvků, vztah technologie a společensko-politických organizací, napětí mezi reprezentací a zobrazovanou realitou.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Joe Gilmore (GB) & Paul Emery (GB)

prezentace
Gilmore a Emery jsou ovlivněni uměleckými filmy a videi ze 70. let a konceptuálním uměním z téže doby. Pro oba je fundamentální temporální úroveň snímku. Pro projekt na PAF byla jako východisko zásadní dvě díla: The Flickr Tonyho Conrada a His Affair of Time Romana Ondáka.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Joe Gilmore (GB) & Paul Emery (GB): Frame

performance
Gilmore a Emery pro PAF vytvořili speciální systém, který ze dvou snímků záznamu generuje nepřetržité množství videa a obdobně se chová také zvuková část díla. Jejich systém je fixní, nicméně formát, v jakém je prezentován, je adaptabilní novým podmínkám a situacím.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
David Ferrando Giraut (ES) & Ryoko Akama (JP): Second Nature

AV performance
Poté, co video skončí a zvuk ještě chvíli zůstane, by se místnost měla znovu propadnout do hlubin neproniknutelné černoty.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Lucy Railton (IT) & Rebecca Salvadori (GB): Image/Black

performance
Společný zájem umělkyň o omezování či potlačování emocionální reakce v díle a o roli synchronicity obrazu a zvuku se odráží i v jejich společné práci pro PAF. Performance bude prezentací procesu – procesu neemotivní reakce mezi animovanými a zvukovými komponenty.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Přítomnost, pohyb, proměna

kulatý stůl – Mark Fell, Joe Gilmore, Paul Emery, David Ferrando Giraut, Ryoko Akama, Lucy Railton & Rebecca Salvadori
Umělci v sekci Přítomnost, Pohyb, proměna se kromě vystoupení představí také formou prezentací a během kulatého stolu, který povede významný britský umělec a kurátor této sekce Mark Fell.

 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři