Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Přežitky

Vernisáž, kurátor – Pavel Ryška

(!) sraz 16:10 | na tramvajové zastávce Nám. Republiky

Instalace Přežitky v tramvajové Galerii dé nabízí po vzoru nástěnných novin reprezentativní výběr přežitků 50. let: obavy z propuknutí válečného konfliktu, nadšení novými vědecko-technickými objevy, rozhořčení nad zvráceným vkusem určité části mládeže atd. Výstřižky z významných událostí politického, hospodářského a kulturního života jsou určeny k rozvíjení kritiky a sebekritiky.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Knížky na obrazovce

projekce, přednáška – Pavel Ryška

V době, kdy obrázkové časopisy a pestré knížky pro nejmenší naplňovaly program zábavného vzdělávání, se narativním obrazům začal otvírat prostor v novém médiu – televizi. Obrázkové příběhy pronikaly na filmová plátna a televizní obrazovky na obou stranách železné opony s velmi rozdílnými záměry, které vedly k formálně podobným řešením.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
M+L+K = radost z kreslení

přednáška – Pavel Ryška

Příběh Jaroslava Maláka (1928–2012), který se kreslením komunální satiry propracoval k osobitému rukopisu se smyslem pro vizuální humor. Uplatnil jej v rozsáhlé ilustrační tvorbě, v karikatuře i v animovaných filmech.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Kreslené filmy Jaroslava Maláka

Filmová projekce – Pavel Ryška

Téměř desetiletá spolupráce Jaroslava Maláka s režiséry animovaného filmu začala v roce 1957 propagačním snímkem o výhodách samoobslužného prodeje Co si kdo žádá, pokračovala výrazným příspěvkem k výtvarnému řešení Hofmanova Tuctu mých tatínků (1959) až k proslulé Špatně namalované slepici (1963) Jiřího Brdečky.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Autogram v Bažině hniloby

Projekce, přednáška – Milan Halousek

Komentované defilé karikatur, které dokázaly lépe než fotografie a filmové záběry vyjádřit myšlenku, že triumfální úspěchy sovětského raketového programu jsou nejen počátkem kosmické éry lidstva, ale zároveň definitivním potvrzením Marxova proroctví o nevyhnutelném dějinném vývoji ke komunistické budoucnosti.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Od propagandy k reklamě

Projekce, přednáška – Pavel Ryška
Přehlídka osvětové a hospodářské propagace 50. let (od tiskovin k animovaným reklamám z produkce Studia kreslených a loutkových filmů), především od chvíle, kdy komunistický režim namísto povšechných slibů lepších zítřků začal získávat loajalitu obyvatelstva nabídkou nového spotřebního zboží a služeb.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Strašidla z Trafouše

projekce, přednáška – Pavel Ryška

Vyprávění o tom, jak se karikování západnických módních výstřelků a demaskování falešné romantiky příběhů z Divokého západu zapojilo do kulturně politického tažení proti nekonformní mládeži. Páskové a hoši vystrojení po vzoru westernových pistolníků se počátkem 50. let proměnili v exotické živočišné druhy, které je třeba vyhubit.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Diapozitivní dopoledne

projekce, přednáška – Pavel Ryška

Komentovaná projekce diapásů a diafilmů 50. let: lidové pohádky, přizpůsobené požadavkům socialistické výchovy, i hravě humorné příběhy brněnského básníka Zdeňka Kriebla (1911–1989) o zlomyslném kameni, šiškách na dubu, opeřené lišce nebo montérovi, který zatoužil dotknout se mráčku nad elektrickým vedením.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Diapozitivní odpoledne

prezentace dobové projekční techniky – Pavel Pohorský

Československé dětské diaprojektory představí a předvede Pavel Pohorský – sběratel pohádkových diapásů a diafilmů, iniciátor projektu Pohádky pro děti a pořadatel veřejných diashow.

+ www.pohadkyprodeti.cz

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Árie prérie & Smrt v sedle

projekce

Projekce Brdečkovy a Trnkovy milé parodie na kovbojky Árie prérie (1949) a hraného snímku Jindřicha Poláka Smrt v sedle (1958), který jedinečným způsobem využil „falešnou romantiku" příběhů z Divokého západu.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Po více než padesáti letech…

prezentace + diskuze

Může být československá vizuální kultura 50. let zdrojem inspirace? O vztahu k propagační grafice, ilustraci a užitému umění 50. let budou diskutovat současní čeští a slovenští designéři a vizuální umělci Jan Šrámek, Pavel Fuksa, Ján Šicko a Puk-Puk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři