Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
plakat-paf-2011

Jubilejní 10. ročník Přehlídky animovaného filmu PAF se konal ve dnech 8.–11. 12. 2011 v Olomouci v Uměleckém centru Univerzity Palackého, Kině Metropol, Café Tungsram Transit, Galerii U Mloka, Klubu Vertigo, Jazz Tibet Clubu, Vitríně Deniska a v dalších lokacích Olomouce.

Letošní Přehlídka animovaného filmu přivítala 250 akreditovaných návštěvníků a 105 festivalových hostů. Jubilejní ročník nabídl sedm festivalových sekcí.

Slavnostní zahájení letošního festivalu se uskutečnilo v Kapli Božího Těla (Konvikt) ve čtvrtek 8. prosince od 19:00 hodin. Speciálně pro zahájení připravili umělci Dan Gregor a Tomáš Dvořák výjimečný projekt, audiovizuální instalaci Archifon I, kdy pomocí světelných paprsků nechali rozeznít jednotlivé architektonické atributy Kaple v pompézní hudební nástroj, který mohli návštěvníci festivalu sami ozkoušet každý festivalový den mezi pátou a dvanáctou hodinou večerní.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
paf2010

9. ročník Přehlídky animovaného filmu (PAF) skončil. Během čtyřfestivalových dnů měli diváci možnost zhlédnout 172  snímků v 54programových blocích. Hlavním hostem a PAF Kultem letošního ročníku se stalbritský režisér Peter Greenaway, který převzal cenu festivalu za celoživotnípřínos v oboru umění pohyblivého obrazu. V rámci sekce Živá animace:Barevná hudba se poprvé před českým publikem představil i jeden znejvýznamnějších současných audiovizuálních umělců Carsten Nicolai akaAlva Noto. Další význačnou událostí letošního PAFu bylo uvedení světovépremiéry galerijního videa Soft Palate rakouského experimentátora MartinaArnolda, jenž dal přednost olomouckému publiku před festivaly v Berlíně čiRotterdamu

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
paf09

Osmý ročník Přehlídky animovaného filmu se uskutečnil 10.–13. prosince 2009 v Uměleckém centru Univerzity Palackého , kině Metropol, Galerii U Mloka a klubech Metro, Mitril a Vertigo.

Non-fiction: hlavní tematická sekce letošního PAFu, v rámci které měli návštěvníci přehlídky možnost zamyslet se nad vztahem animace k realitě. V několika blocích byla non-fikční animovaná kinematografie představena průřezově, jedno pásmo filmů bylo věnované československému emigrantovi Paulu Fierlingerovi (např. filmy Z paměti či Zátiší s animovanými psy). Významným hostem PAFu, jenž v rámci Non-fikce animace představil své dílo, byl rakouský audiovizuální umělec a experimentátor Martin Arnold. Naplněné sály zaujal (de)animací klasických hollywoodských snímků, v nichž pomocí střihu a digitálních technologií odhaloval podtexty a významy za běžných okolností divákovi skryté.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
paf2008

Sedmý ročník proběhl ve dnech 11.–14. prosince 2008. Hlavním tématem byla Animace s hvězdičkou v rámci níž mohli diváci vidět několik celovečerních a desítky krátkometrážních filmů, které jsou odsouzeny unikat dětským očím. Velký úspěch také zaznamenaly filmy Ralpha Bakshiho, který je považován za otce Adult animation, na festivalu byly k vidění jeho snímky Fritz the Cat (Kocour Fritz), Coonskin (Černá kůže) a Wizards (Čarodějové).

PAF se zaměřil na prozkoumání Irské animace. Přednášku o historii a vývoji irské animace měl přední irský historik a teoretik Dermot Corrigan. Irskou delagaci doplnili zástupci animačního studia Cartoon Saloon ve složení Ross Murray, Ross Stewart a Tom Moore. Diváci tak za jejich účasti a průvodních slov mohli sledovat nové irské krátké filmy, reklamy, ukázky z nejnovějšího celovečerního animovaného irského filmu Brendan and the secret of kells nebo tradicemi a folklórem ovlivněné krátké filmy.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
paf2007

Šestý ročník PAFu se uskutečnil od 6. do 9. 12. 2007 v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, kině Metropol, Divadle hudby a klubu 15 minut. Přehlídce předcházela přednáška Michala Jareše věnovaná Americkému nezávislému komiksu. Program tvořily retrospektivy národních kinematografií Holandska a Bulharska – cykly Holandské opojení (hosty byli manželé Cilia a Gerrit van Dijkovi, historička animovaného filmu Mette Peters, režisér žijící ve Spojených státech Piet Kroon, Marieke Blaauw, Rogier Klomp a Bart-Jan Kazemier) a Bulharská odysea; v rámci hlavního tematického cyklu Animace ve službách propagandy byly představeny snímky ze Sovětského svazu, Spojených států, Polska, Velké Británie i bývalého Československa.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
paf06

Pátý ročník Přehlídky animovaného filmu Olomouc (PAF) se uskutečnil ve dnech 8.–10. 12. 2006 v prostorách Uměleckého centra UP (filmový a divadelní sál, podkroví), kina Metropol, klubu 15 minut a S-klubu v Olomouci. Program Přehlídky animovaného filmu tvořilo celkem 30 bloků. V rámci cyklu Polská animace byl představen projekt 55 let polské animace, v jehož rámci bylo uvedeno 10 nejlepších polských animovaných filmů všech dob. Pro tuto příležitost byl vydán sborník o polské animaci Resuscitace neskutečných světů.

Průřezový charakter měl i cyklus Animace a výtvarné umění prezentující v ucelené formě animovanou tvorbu českých výtvarníků a absolventů VŠUP. Cyklus otevřela retrospektiva Václava Mergla za osobní účasti tvůrce, v rámci které pak proběhla retrospektiva díla Miroslava Štěpánka a Kamila Lhotáka i mladých výtvarníků a animátorů navazujících na jejich odkaz.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
paf05

Rozsah Přehlídky animovaného filmu se v roce 2005 rozšířil na 23 bloků. Byly představeny výrazné osobnosti českého a světového animovaného filmu – švýcarský animátor Georges Schwizgebel, matadorka slovenské animace Jaroslava Havettová, spolupracovník Jana Švankmajera Bedřich Glaser. Nové technologie a média byly představeny v blocích věnovaných studiím Cabinet a Altar Interactive, tvorbu počítačových her představil Jakub Dvorský (Amanita Design). Spojení hudby a animovaného filmu byl věnován rovněž workshop Cyrila Podolského, oblast průniku animovaného filmu a jiných žánrů zastupovalo na PAF 2005 několik bloků – animaci a experimentálnímu filmu se věnovali český klasik videoartu Petr Skala a newyorský filmař Henry Hills.

 

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):

Leitmotivem čtvrtého ročníku PAF Olomouc bylo sepětí animovaného filmu a hudby, kterému bylo věnováno pět bloků. Vedle avantgardní videoklipové tvorby jsme představili českou verzi animované opery Liška Bystrouška a do kontextu světového filmu byla uvedena Disneyho Fantazie. V retrospektivě byla uceleně představena tvorba kanadského režiséra Frédérica Backa, bratrů Quayových a Jiřího Šalamouna. Tradičně byla velká část přehlídky věnována dynamicky se rozvíjejícím technologiím a médiím a jejich využití v oblasti animace. Odborné přednášky se mimo jiné věnovaly prolínání animovaného filmu s filmem hraným a historii předních studií věnujících se tvorbě animovaného filmu. Svou tvorbu představili dva zahraniční hosté, studenti několika odborných škol a animátoři čtyř českých profesionálních firem.

 

PAF hosté 2004:

Radim Bačík, Markéta Baňková, Marcus Bergner, Robert Elfmann, Pavel Klusák, Jakub Krompolc a další.

 

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
paf03

Jako hlavní host se PAF 2003 zúčastnil Břetislav Pojar, jeho tvorba byla uvedena ve třech blocích a včetně dětí olomouckých základních škol (speciální projekce v kině Metropol) ji zhlédlo na osm set diváků. Program PAF 2003 se zaměřil na mapování vazeb české tvorby a zahraničí – v obsáhlých blocích bylo v rámci tématu představeno dílo Paula Fierlingera, Gena Deitsche, Petra Síse, Karla a Ireny Dodalových a dalších. Tradičně se dramaturgie obrátila i k oblastem, jež tvoří hraniční žánry animovaného filmu. Vedle seznámení s fenoménem VJingu mohli diváci absolvovat kurz počítačové animace a grafické průpravy. K doprovodným akcím patřila rovněž výstava seskupení Grafický design Olomouc. Přehlídky animovaného filmu se v roce 2003 zúčastnilo několikanásobně více diváků, než tomu bylo v předchozích letech. Akreditovaných účastníků je kvůli komorním rozměrům hlavního sídla PAF a záměrně limitované kapacitě vždy 120, neakreditovaných návštěvníků bylo v roce 2003 přes 1200.

PAF hosté 2003:

Jan Krejčíř, Vít Pancíř, Břetislav Pojar, Alice Růžičková, Jan Tománek

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):

V roce 2002 se sídlo Přehlídky animovaného filmu přesunulo do Olomouce, kde od té doby využívá odborného zázemí Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP a prostory zrekonstruovaného jezuitského konviktu, nyní Uměleckého centra Univerzity Palackého. První ročník PAF proběhl 12.– 15. 12. 2002 v prostorách UC UP, kina Central a kina Lípa. PAF získala záštitu ministra kultury ČR Pavla Dostála. Během tří dnů se bez jediné změny podařilo představit 20 tematických bloků, pozvání přijalo všech 28 pozvaných českých a zahraničních hostů (Priit Pärn, Estonsko; členové redakce 3/4 Revue, Slovensko; Jiří Barta, Jiří Kubíček, Michal Žabka, Vlasta Pospíšilová, Aurel Klimt, Martin Čihák, Edgar Dutka, Vít Pancíř, Alice Růžičková, Ivana Košuličová, Vladimír Suchánek, Petr Nikl, Stanislav Komárek a další). PAF 2002 navštívilo přes 900 diváků, akreditováno bylo 120 stálých účastníků.

 

PAF hosté 2002:

Jiří Barta, Martin Čihák, Edgar Dutka, Aurel Klimt, Stanislav Komárek, Ivana Košuličová, Jiří Kubíček, Petr Nikl, Vít Pancíř, Priit Pärn (Estonia), Vlasta Pospíšilová, Alice Růžičková, Vladimír Suchánek, Michal Žabka a ostatní.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):

Nultý ročník Přehlídky animovaného filmu se uskutečnil 7.–9. 12. 2000 v jihlavském kině Dukla. Během tří dnů bylo promítnuto přes sto šedesát animovaných snímků z fondů KF, NFA, Francouzského kulturního centra, Filmové školy Záhřeb, Projektu 100, filmových škol v České republice a jiných filmových archívů a distributorů. Projekcí se zúčastnilo 207 platících diváků. Snaha o pokrytí co nejširšího spektra historie i současnosti tohoto minoritního žánru vedla k vytvoření specifické struktury, kterou si přehlídka ponechává dodnes – program byl rozčleněn do 43 tematických bloků, v nichž se střídaly samotné projekce s přednáškami a workshopy, přičemž důraz byl kladen na fundovanost jednotlivých lektorských výstupů (Alena Nádvorníková, Martin Čihák, Tomáš Liška, Jan Gogola, Karel Tabery ad.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři