(Kon)texty nabízejí archív odborných textů, které přemýšlejí o animaci novým způsobem a používají ji jako nástroj interdisciplinárního zkoumání nebo na ni aplikují nástroje jiných disciplín. Tím rozšiřují kontextové pole chápání fenoménu animace ve shodě s tím, jak jej dramaturgicky uchopuje PAF.

 
 
kontexty


NOTES ON THE BODY IN ANIMATED PORNOGRAPHY

José B. Capino

Birgitta Hosea

Animation Readership/Authorship in the context of the Internet

CREATING AN ARCHETYPAL CHARACTER BASED EXPERIENCE

Mark Chavez, Ina Conradi, Linyi Liu
Nanyang Technological University, School of Art, Design and Media

IN ANIMATED FILM IN THE UK

Seymour Lavine

Giannalberto Bendazzi
Animation as a compromise between technology and mentality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2018 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a International Visegrad Fund.

Více v sekci Partneři