Jiné vize 2016

jinevize

 

Desátý ročník soutěže českých pohyblivých obrazů představuje soutěžní výběr deseti finalistů, jejichž díla budou promítnuta v kinosále a instalována na výstavě Jiné vize 2016 v Atriu na Konviktu. Výstava probíhá v době konání PAFu a je zdarma přístupná veřejnosti. Kurátorem Jiných vizí 2016 je teoretik umění Karel Císař. Poprvé se v rámci festivalu představí také Iné vízie 2016 – výběr slovenské produkce pohyblivých obrazů připravený ve spolupráci s časopisem Kinečko, jehož kurátorem je filmový teoretik Martin Kaňuch. U příležitosti jubilejního desátého výročí Jiné vize prezentují rovněž kurátorská pásma předchozích devíti ročníků. Sekce se dlouhodobě zaměřuje také na otázky distribuce, archivace a prezentace pohyblivého obrazu.

Hosté: Karel Císař (CZ), Martin Kaňuch (SK), Matěj Strnad (CZ) ad.

 
 
2016 | Jiné vize


Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Jiné vize CZ

slavnostní zahájení PAF 2016 a vernisáž | kurátor – Karel Císař

Slavnostní zahájení 15. ročníku PAFu a vernisáž výběru deseti děl, jež se budou ucházet o přízeň odborné mezinárodní poroty v soutěži Jiné vize. Jeden z nejvýznamnějších českých teoretiků umění a kurátor letošní soutěže Karel Císař k volbě dodává: „Výběr představuje nejvýraznější díla, která v dané disciplíně v posledních 18 měsících vznikla, a zároveň naznačuje obecnější tendence tvorby pohyblivého obrazu, s nimiž se tu můžeme setkat.“

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Jiné vize SK

projekce, úvod

Model soutěže Jiné vize byl letos poprvé přenesen na Slovensko. Ve spolupráci se slovenským časopisem Kinečko se pod názvem Jiné vize SK 2016 představí pilotní ročník soutěže obsahující pět prací pohyblivého obrazu filmu a videa, které jako pásmo vybral a sestavil filmový teoretik Martin Kaňuch.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Jiné vize CZ

projekce soutěžních videí, úvod – Karel Císař

Kurátorský výběr 10. ročníku soutěžní sekce Přehlídky filmové animace a současného umění v Olomouci Jiné vize byl veden dvěma do značné míry protichůdnými záměry: na jedné straně představit nejvýraznější díla, která v dané disciplíně v posledním roce a půl vznikla, na druhé straně naznačit obecnější tendence, s nimiž se tu můžeme setkat.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Jiné vize distribuce

kulatý stůl – Melissa Dullius (BR), Barbora Kleinhamplová, Gustavo Jahn (BR), Matěj Strnad ad.

Volné pokračování diskuzních setkání Pohyblivé archivy (2014) a Situace distribuce – stav věcí (2015), jež se odehrála v předchozích letech na PAFu a byla zaměřena na prezentaci, distribuci, archivaci děl a další otázky. Diskuzi s hosty kulatého stolu povede teoretik a metodik archivace Matěj Strnad.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Krátký film

kulatý stůl, prezentace – Pavel Ryška, Jiří Havlíček

Problematickou privatizací hospodářské organizace Krátký film a jejími současnými důsledky se zabývá inscenovaný dokument, jenž vzniká v rámci volné řady kritických pořadů pro Artyčok TV. Jiří Havlíček a Pavel Ryška z něj představí ukázky, po nichž bude následovat diskuze o legitimitě privatizace národního filmového dědictví.

<< Začátek < Předchozí 1 > >>

Strana 1 z 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři