Jiné vize #paf2015

 

Sekce Jiné vize již devátým rokem uvádí soutěž českých pohyblivých obrazů, v rámci níž soutěží deset finalistů o Hlavní cenu a Cenu diváků. Kurátorkou soutěže je v roce 2015 filmová teoretička Lenka Střeláková. Sekce se také dlouhodobě zabývá tématy distribuce, archivace a prezentace pohyblivých obrazů a řeší otázku, jak naložit s díly, která nespadají do běžných distribučního systémů. Jiné Vize 2015 jsou zaměřené na problematiku autorských práv a digitálních databází prostřednictvím diskuzních kulatých stolů, kterých se zúčastní odborníci z dané oblasti.

Hosté:Ivan David (CZ), Tomáš Javůrek (CZ), Matěj Strnad (CZ) ad.

 
 


Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Ivan David: Autorské právo a filmový autor

přednáška

Přednáška bude zaměřena na dopady autorského práva na tvorbu filmů a přiblíží praktické minimum toho, co by měl každý filmový autor o této právní oblasti vědět. V rámci přednášky bude mimo jiné zmíněna i problematika filmů a videí vyrobených na principu found footage, resp. apropriace již hotového filmového materiálu.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišené vize

vernisáž

Instalace Jiných vizí jako solitérních videotěles pohyblivého obrazu reaguje na podmínky „provozu“ soutěžní sekce PAFu i na kontext vzniku jednotlivých prací. Výstavní modus prezentace vnořený do filmové přehlídky zkoumá možnosti festivalového formátu jako „odlišeného kina“, kam současný obraz videa a filmu promítá a umisťuje svůj pootevřený tvar. Architektonické řešení připravil Matěj Al Ali a Tomáš Moravec.

 

 

>> součást aktivit projektu Festivaly živého kina

Jiné vize 2015: Kosmologická antropologie

projekce soutěžních videí, úvod – Lenka Střeláková

Zatímco jednotlivá díla Jiných vizí jako solitérní videotělesa pohyblivého obrazu expandují do fyzického a mentálního prostoru PAFu, na oběžné dráze projekčního pásma se shlukují do tvaru celovečerního filmu spekulativních, vědeckofantastických procesů. Řečeno neboť bylo: čas je pohyblivým obrazem věčnosti a kruhový pohyb je pohybem myšlení.

 

 

Projekce proběhla v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišené vize: David Helán: Budoucnost patří heliu (Cornpoetron)

projekce + performance

Performativní uvedení čtyřicetiminutového snímku. Někteří finalisté Jiných vizí letos potřebují více prostoru, někteří zase času, David Helán potřebuje víc prostoru, času i publika. „Autor ve filmu s patřičným nadhledem a s přihlédnutím ke společenským požadavkům současnosti provádí kompletní revizi obrazu přilehlého vesmírného prostoru."

 

Odlišené vize
komentovaná prohlídka
 
Jiné vize jsou pro tento rok vizemi odlišenými: vyhraněné, příp. vnitřně diferencované práce svojí vizualitou, narativní strukturou, jejich kombinací či nějakým jiným způsobem tíhnou k prostoru „mezi“, anebo v sobě skrze různé formáty prezentace nechávají rozeznít odlišnou významovou rovinu podpořenou či svázanou s projekční/instalační situací.
 

 

 

>> součást aktivit projektu Festivaly živého kina

Error establishing a database connection

kulatý stůl

Diskuzní kulatý stůl se zaměří na problematiku současných tuzemských databází, jejich vzniku a praktického účelu fungování. Otevřenou diskuzi povede s hosty umělec a pedagog Tomáš Javůrek. Hosty kulatého stolu budou Matěj Strnad, Jana Písaříková, Barbora Linková, Martin Blažíček a Katarína Gatialová.

Kulatý stůl proběhl v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Situace distribuce – stav věcí

kulatý stůl - Matěj Strnad, Samson Kambalu, Ivan David, Lenka Střeláková, Martin Arnold, Janek Rous

Volné pokračování loňského diskuzního setkání Pohyblivé archivy, průzkum praxe a situace. Otevřenou diskuzi vedl se svými hosty Matěj Strnad. Hosty kulatého stolu byli zahraniční i domácí umělci, teoretici a kurátoři: Martin Arnold (AT), Samson Kambalu (MW/GB), Ivan David (CZ), Lenka Střeláková (CZ). 

Kulatý stůl proběhl v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Zakončení PAF 2015 + vyhlášení vítězů Jiné vize 2015

Během slavnostního zakončení 14. ročníku Přehlídky animovaného filmu bude na základě výroku mezinárodní poroty vyhlášen letošní vítěz soutěže Jiné vize. Udělena bude rovněž cena diváků, o jejímž vítězi můžete hlasovat po celou dobu festivalu vložením lístku do hlasovací urny.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišné vize

komentovaná prohlídka

Jiné vize jsou pro tento rok vizemi odlišenými: vyhraněné, příp. vnitřně diferencované práce svojí vizualitou, narativní strukturou, jejich kombinací či nějakým jiným způsobem tíhnou k prostoru „mezi“, anebo v sobě skrze různé formáty prezentace nechávají rozeznít odlišnou významovou rovinu podpořenou či svázanou s projekční/instalační situací.

 

Finaliste Jiné vize 2015

David Přílučík - PRESENT, PERFECT, CONTINUOUS
| |

„Věci se nikdy nepřizpůsobí představám, které o nich máme; skrývají vždy něco víc, než jsme schopni uchopit. Svět neodpovídá našim kognitivním schopnostem a narativním formám uvažování. ‚Člověk‘ není mírou všech věcí. Právě proto potřebujeme spekulaci.“ Steven Shaviro

Janek Rous - Zvuk z pouště
| |

Na hluchém obzoru sledujeme zdánlivě nahodilý pohyb postav. Kdo jsou a co představují, co sdělují a čím je vlastně onen prostor, do něhož byly vrženy a v němž se pohybují jakoby odnikud nikam? Je jejich konstelace nahodilá, nebo mají něco společného? Zvuk z pouště se pohybuje na hranici spánku a bdělosti, kdy si začínáme uvědomovat, že předcházející dění, stále tak plastické, byl pouze sen.

Jakub Jurásek - Back To One #02
| |

Název Back To One odkazuje k filmařskému žargonu. Znamená vrátit se na začátek, zaujmout výchozí pozici před spuštěním kamer. Tento pokyn umožňuje, aby technický štáb zajistil materiální produkci natáčení, aniž by byl rušen filmový záznam. A právě k tomuto momentu se vracím, abych jej konstruoval znovu a jinak.

David Helán - Budoucnost patří heliu
| |

Do soutěžního výběru přihlašuji trailer filmu v odpovídající délce. Součástí přihlášky budiž rovněž finální čtyřicetiminutový snímek. Ten bych představil performativně jako součást výstavy tak, že jeho projekce bude rušena co možná nejvíce, jednoho co je jen člověka v silách introverze. Budoucnost patří heliu budiž naplněna snem umělce o expanzi hvězdy.

Helush Yiraq - Z dospělého na dětské
| |

V nemocnici v pražském Motole jsem poslala kameru potrubní poštou.

Petr Krátký - Kamera
| |

Video vzniklo v rámci projektu založeného na systému práce s materiálem jiného umělce. V mém případě s videi Zuzany Žabkové. Rekontextualizovat její práci pomocí klasické filmové výstavby se ukázalo jako nefunkční. Rozhodl jsem se proto pracovat s kombinací dvou videí a jejich formálními aspekty. Rozlišením, kontrastem, rychlostí, rytmem, zvukem nebo kombinací celku s detailem.

Tereza Adámková - Jedním dechem
| |

Práce vznikla jako multikanálová instalace, jejíž rozmístění vycházelo z geometrie tradičních hromadných skladeb. Šlo o pokus divákovi přiblížit zážitek z masových cvičení (všesokolské slety, spartakiády), stanout v roli jednoho z participantů. Mimo imerzivní situaci video vede pozornost jiným směrem: k pohybu a výrazu protagonistek.

Petra Lelláková, Vladimíra Večeřová - Marmotour
| |

Autorky se společně vydávají do carrarského lomu, kde se těžil mramor té nejvyšší kvality, aby posloužil jako materiál k výrobě mnohých ikonických sochařských děl. Se spektakulárním prostředím lomu pracují jako se silným vizuálním i kontextuálním pozadím, na jehož základě vytvářejí jednoduchá gesta. Své figury nechávají mizet na horizontu z kamení, splývat uvnitř chladného sochařského materiálu, nebo je naopak svou fyzickou přítomností oživují.

Michal Cáb, Aleš Čermák - Země se chvěje
| |

Katastrofa není něčím, co hrozí nastat v blízké budoucnosti, nebo co se naopak stalo už někdy dříve – prožíváme ji spíše právě teď. Jak dlouho může katastrofa existovat bez nových podnětů? Co se stane, když už nikdo nepřijde s ničím překvapivým?

David Možný - Sleepless
| |

„...this place, if I could describe this place, portray it, I've tried, I feel no place, no place round me, there’s no end to me, I don't know what it is, it isn't flesh, it doesn't end, it's like air...“ Samuel Beckett

Aktuálně

EDICE PAF: K TVAROZPYTU MONTÁŽNÍCH STRUKTUR

V Edici PAF vyšel sborník tvůrčí skupiny Tvarozpytců. 

Zach Reini U Mloka

V olomoucké galerii U Mloka proběhne výstava Tilt Shift denverského umělce Zacha Reiniho pod kuratelou Marie Meixnerové. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 3. dubna 2017 v 18:00.

Jubilejní Jiné vize v Brně

V pondělí 3. dubna proběhne ve 20:00 projekce soutěžního pásma Jiné vize CZ 2016 v brněnském kině Art. Výběr deseti audiovizuálních děl představí koordinátorka sekce Nela Klajbanová

3. ročník XY představí ústeckou uměleckou scénu

Kultovní procházka vernisážemi XY 2017 proběhne ve čtvrtek 20. dubna v Olomouci. Tentokrát se zaměří na tvorbu umělců z Ústí nad Labem.


>>>> AKTUALIZOVÁNO O PODROBNÝ PROGRAM !

Edice PAF: Zvláštní okolnosti

PAF vydal autorskou publikaci Zvláštní okolnosti. Křest knihy Jana Šrámka a Jany Kořínkové, jejímž cílem je upozornit na problematiku plastik z poválečného období mizejících z veřejného prostoru, proběhne ve středu 29. března 2017 v PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně.

Pilotní slovenské Jiné vize znají svého vítěze

Vítězným dílem první slovenské soutěže pohyblivého obrazu Jiné vize SK 2016 je video New Horizons II Andráse Cséfalvaye. Vyhlášení proběhlo v pátek 24. února 2017 na filmovém semináři v Banské Štiavnici 4 živly

Laura Trenčanská & Johana Novotná ve Vitríně Deniska

Vitrína Deniska pořádá první výstavu v tomto roce. S výstavou If you find yourself block me se představí umělecké duo Laura Trenčanská & Johana Novotná.  Vernisáž proběhne v úterý 21. března 2017.

4 živly vyhlásí vítěze slovenských Jiných vizí

První ročník slovenské soutěže pohyblivého obrazu Jiné vize SK 2016 bude uveden na zimním semináři 4 živly v Banské Štiavnici 24. února 2017.

DOKUMENT PAF 2016

Autorský dokument z 15. ročníku Přehlídky filmové animace a současného umění v Olomouci.

(c) Kryštof Kučera

P(A)F 2017

Do nadcházejícího roku 2017 přejeme mnoho podnětných chvil prožitých se současným uměním nejen v Olomouci. 

 

-------------
+ představujeme AUTORSKÝ DOKUMENT PAF 2016jehož autorem je český umělec Kryštof Kučera.

 

paf-visegrad-rp2

PAF představuje finalisty Jiných vizí 2015

Nov jv finaliste2015

Desítku autorů vybrala filmová teoretička Lenka Střeláková. Práce zvolené do soutěže budou v rámci 14. Přehlídky animovaného filmu promítnuty v kinosále a instalovány v galerijní situaci, snímky budou po celý následující rok PAFem prezentovány pod názvem Jiné vize 2015 v rámci České republiky a v zahraničí. > více

Banner

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2016 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj. Více v sekci Partneři.

Více v sekci Partneři