Jiné vize #paf2015

 

Sekce Jiné vize již devátým rokem uvádí soutěž českých pohyblivých obrazů, v rámci níž soutěží deset finalistů o Hlavní cenu a Cenu diváků. Kurátorkou soutěže je v roce 2015 filmová teoretička Lenka Střeláková. Sekce se také dlouhodobě zabývá tématy distribuce, archivace a prezentace pohyblivých obrazů a řeší otázku, jak naložit s díly, která nespadají do běžných distribučního systémů. Jiné Vize 2015 jsou zaměřené na problematiku autorských práv a digitálních databází prostřednictvím diskuzních kulatých stolů, kterých se zúčastní odborníci z dané oblasti.

Hosté:Ivan David (CZ), Tomáš Javůrek (CZ), Matěj Strnad (CZ) ad.

 
 


Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Ivan David: Autorské právo a filmový autor

přednáška

Přednáška bude zaměřena na dopady autorského práva na tvorbu filmů a přiblíží praktické minimum toho, co by měl každý filmový autor o této právní oblasti vědět. V rámci přednášky bude mimo jiné zmíněna i problematika filmů a videí vyrobených na principu found footage, resp. apropriace již hotového filmového materiálu.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišené vize

vernisáž

Instalace Jiných vizí jako solitérních videotěles pohyblivého obrazu reaguje na podmínky „provozu“ soutěžní sekce PAFu i na kontext vzniku jednotlivých prací. Výstavní modus prezentace vnořený do filmové přehlídky zkoumá možnosti festivalového formátu jako „odlišeného kina“, kam současný obraz videa a filmu promítá a umisťuje svůj pootevřený tvar. Architektonické řešení připravil Matěj Al Ali a Tomáš Moravec.

 

 

>> součást aktivit projektu Festivaly živého kina

Jiné vize 2015: Kosmologická antropologie

projekce soutěžních videí, úvod – Lenka Střeláková

Zatímco jednotlivá díla Jiných vizí jako solitérní videotělesa pohyblivého obrazu expandují do fyzického a mentálního prostoru PAFu, na oběžné dráze projekčního pásma se shlukují do tvaru celovečerního filmu spekulativních, vědeckofantastických procesů. Řečeno neboť bylo: čas je pohyblivým obrazem věčnosti a kruhový pohyb je pohybem myšlení.

 

 

Projekce proběhla v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišené vize: David Helán: Budoucnost patří heliu (Cornpoetron)

projekce + performance

Performativní uvedení čtyřicetiminutového snímku. Někteří finalisté Jiných vizí letos potřebují více prostoru, někteří zase času, David Helán potřebuje víc prostoru, času i publika. „Autor ve filmu s patřičným nadhledem a s přihlédnutím ke společenským požadavkům současnosti provádí kompletní revizi obrazu přilehlého vesmírného prostoru."

 

Odlišené vize
komentovaná prohlídka
 
Jiné vize jsou pro tento rok vizemi odlišenými: vyhraněné, příp. vnitřně diferencované práce svojí vizualitou, narativní strukturou, jejich kombinací či nějakým jiným způsobem tíhnou k prostoru „mezi“, anebo v sobě skrze různé formáty prezentace nechávají rozeznít odlišnou významovou rovinu podpořenou či svázanou s projekční/instalační situací.
 

 

 

>> součást aktivit projektu Festivaly živého kina

Error establishing a database connection

kulatý stůl

Diskuzní kulatý stůl se zaměří na problematiku současných tuzemských databází, jejich vzniku a praktického účelu fungování. Otevřenou diskuzi povede s hosty umělec a pedagog Tomáš Javůrek. Hosty kulatého stolu budou Matěj Strnad, Jana Písaříková, Barbora Linková, Martin Blažíček a Katarína Gatialová.

Kulatý stůl proběhl v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Situace distribuce – stav věcí

kulatý stůl - Matěj Strnad, Samson Kambalu, Ivan David, Lenka Střeláková, Martin Arnold, Janek Rous

Volné pokračování loňského diskuzního setkání Pohyblivé archivy, průzkum praxe a situace. Otevřenou diskuzi vedl se svými hosty Matěj Strnad. Hosty kulatého stolu byli zahraniční i domácí umělci, teoretici a kurátoři: Martin Arnold (AT), Samson Kambalu (MW/GB), Ivan David (CZ), Lenka Střeláková (CZ). 

Kulatý stůl proběhl v rámci aktivit projektu Festivaly živého kina.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Zakončení PAF 2015 + vyhlášení vítězů Jiné vize 2015

Během slavnostního zakončení 14. ročníku Přehlídky animovaného filmu bude na základě výroku mezinárodní poroty vyhlášen letošní vítěz soutěže Jiné vize. Udělena bude rovněž cena diváků, o jejímž vítězi můžete hlasovat po celou dobu festivalu vložením lístku do hlasovací urny.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Odlišné vize

komentovaná prohlídka

Jiné vize jsou pro tento rok vizemi odlišenými: vyhraněné, příp. vnitřně diferencované práce svojí vizualitou, narativní strukturou, jejich kombinací či nějakým jiným způsobem tíhnou k prostoru „mezi“, anebo v sobě skrze různé formáty prezentace nechávají rozeznít odlišnou významovou rovinu podpořenou či svázanou s projekční/instalační situací.

 

Finaliste Jiné vize 2015

David Přílučík - PRESENT, PERFECT, CONTINUOUS
| |

„Věci se nikdy nepřizpůsobí představám, které o nich máme; skrývají vždy něco víc, než jsme schopni uchopit. Svět neodpovídá našim kognitivním schopnostem a narativním formám uvažování. ‚Člověk‘ není mírou všech věcí. Právě proto potřebujeme spekulaci.“ Steven Shaviro

Janek Rous - Zvuk z pouště
| |

Na hluchém obzoru sledujeme zdánlivě nahodilý pohyb postav. Kdo jsou a co představují, co sdělují a čím je vlastně onen prostor, do něhož byly vrženy a v němž se pohybují jakoby odnikud nikam? Je jejich konstelace nahodilá, nebo mají něco společného? Zvuk z pouště se pohybuje na hranici spánku a bdělosti, kdy si začínáme uvědomovat, že předcházející dění, stále tak plastické, byl pouze sen.

Jakub Jurásek - Back To One #02
| |

Název Back To One odkazuje k filmařskému žargonu. Znamená vrátit se na začátek, zaujmout výchozí pozici před spuštěním kamer. Tento pokyn umožňuje, aby technický štáb zajistil materiální produkci natáčení, aniž by byl rušen filmový záznam. A právě k tomuto momentu se vracím, abych jej konstruoval znovu a jinak.

David Helán - Budoucnost patří heliu
| |

Do soutěžního výběru přihlašuji trailer filmu v odpovídající délce. Součástí přihlášky budiž rovněž finální čtyřicetiminutový snímek. Ten bych představil performativně jako součást výstavy tak, že jeho projekce bude rušena co možná nejvíce, jednoho co je jen člověka v silách introverze. Budoucnost patří heliu budiž naplněna snem umělce o expanzi hvězdy.

Helush Yiraq - Z dospělého na dětské
| |

V nemocnici v pražském Motole jsem poslala kameru potrubní poštou.

Petr Krátký - Kamera
| |

Video vzniklo v rámci projektu založeného na systému práce s materiálem jiného umělce. V mém případě s videi Zuzany Žabkové. Rekontextualizovat její práci pomocí klasické filmové výstavby se ukázalo jako nefunkční. Rozhodl jsem se proto pracovat s kombinací dvou videí a jejich formálními aspekty. Rozlišením, kontrastem, rychlostí, rytmem, zvukem nebo kombinací celku s detailem.

Tereza Adámková - Jedním dechem
| |

Práce vznikla jako multikanálová instalace, jejíž rozmístění vycházelo z geometrie tradičních hromadných skladeb. Šlo o pokus divákovi přiblížit zážitek z masových cvičení (všesokolské slety, spartakiády), stanout v roli jednoho z participantů. Mimo imerzivní situaci video vede pozornost jiným směrem: k pohybu a výrazu protagonistek.

Petra Lelláková, Vladimíra Večeřová - Marmotour
| |

Autorky se společně vydávají do carrarského lomu, kde se těžil mramor té nejvyšší kvality, aby posloužil jako materiál k výrobě mnohých ikonických sochařských děl. Se spektakulárním prostředím lomu pracují jako se silným vizuálním i kontextuálním pozadím, na jehož základě vytvářejí jednoduchá gesta. Své figury nechávají mizet na horizontu z kamení, splývat uvnitř chladného sochařského materiálu, nebo je naopak svou fyzickou přítomností oživují.

Michal Cáb, Aleš Čermák - Země se chvěje
| |

Katastrofa není něčím, co hrozí nastat v blízké budoucnosti, nebo co se naopak stalo už někdy dříve – prožíváme ji spíše právě teď. Jak dlouho může katastrofa existovat bez nových podnětů? Co se stane, když už nikdo nepřijde s ničím překvapivým?

David Možný - Sleepless
| |

„...this place, if I could describe this place, portray it, I've tried, I feel no place, no place round me, there’s no end to me, I don't know what it is, it isn't flesh, it doesn't end, it's like air...“ Samuel Beckett

Aktuálně

Kateřina Konvalinová ve Vitríně Denisce

Umělkyně Tereza Darmovzdalová netypicky v roli kurátorky zahájila 20. května 2016 již 50. výstavu Vitríny Denisky. Vernisáž výstavy s názvem Jetelíček u vody performerky Kateřiny Konvalinové přinesla před setměním do alternativního výstavního prostoru na Denisově ulici pivo, párky a živou hudbu.

PAF uvádí pásmo Animals and Machines

1. října 2016 bude mít v Londýně premiéru nové pásmo videí Dominika Gajarského a Romana Štětiny Animals and Machines. Pásmo vzniklo z iniciativy Českého centra a je promítáno s podporou Českého centra v Londýně, PAF Olomouc a LUX Londýn.

PAF vydal novou uměleckou publikaci Antipro

V ediční řadě Edice PAF vyšla nová autorská publikace Antipro, která je výsledkem spolupráce umělkyně Anny Slama a grafického designéra Normana Orro. Kniha je vydána v limitovaném počtu 40 kusů.

2 LITR – Program zveřejněn

Od pátku 23. do neděle 25. září 2016 proběhne v Olomouci druhý ročník knižního veletrhu LITR zaměřeného na autorské a umělecké publikace a jejich prezentaci, ale také na fenomény spojené s nízkonákladovým vydáváním knih nebo časopisů. Spolupořádá PAF.

LITR na Pecha Kucha Night v Olomouci

V olomouckém kině Metropol se v pátek 9. září odehrál již dvanáctý večer Pecha Kucha, sloužící k propagaci umění a kultury. Na Pecha Kucha Night se představil také LITR - knižní veletrh autorských a uměleckých publikací, který spolupořádá PAF. 

Pohyblivé obrazy - tři kulaté stoly v GAMU

V pátek 2. září 2016 proběhla v Galerii AMU trojice kulatých stolů s odborníky zabývajícími se kurátorstvím, galerijním provozem, sbírkotvornou činností, ale i produkcí nebo samotnou autorskou tvorbou pohyblivých obrazů filmu a videa. Tématy byly Události, Galerie a Veřejné sbírky.

Soukromé oázy ve Vitríně Denisce

Lenka Žampachová, finalistka soutěže Jiné vize (2009, 2010), představila v úterý 23. srpna v 18:00 ve Vitríně Denisce poetickou instalaci Soukromé oázy.

Karel Císař kurátorem Jiných vizí CZ

Kurátorem jubilejního desátého ročníku soutěže českých pohyblivých obrazů Jiné vize CZ je teoretik umění Karel Císař

★ Mladost ★ Jiných vizí na festivalu 4 živly

Letní slovenský festival 4 živly představí výběr z archivu české soutěže Jiné vize CZ na téma mládí. Pásmo videí uvede v Banské Štiavnici  v sobotu 13. srpna jeho kurátor Martin Mazanec.

Globální oteplování ☼ a PAF na festivalu Anibar

Kmenový dramaturg PAFu Jiří Neděla v polovině srpna zasedl ve velké porotě festivalu Anibar v Kosovu. Pro festival zároveň sestavil blok animovaných filmů s tématem globálního oteplování.

 

PAF představuje finalisty Jiných vizí 2015

Nov jv finaliste2015

Desítku autorů vybrala filmová teoretička Lenka Střeláková. Práce zvolené do soutěže budou v rámci 14. Přehlídky animovaného filmu promítnuty v kinosále a instalovány v galerijní situaci, snímky budou po celý následující rok PAFem prezentovány pod názvem Jiné vize 2015 v rámci České republiky a v zahraničí. > více

Banner

 

paf-visegrad-rp2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2015 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc,
International Visegrad Fund, EHP. Více v sekci Partneři