JINÉ VIZE / #paf2014

 

Soutěž Jiné vize si klade za cíl mapovat dění na poli tvorby pohyblivých obrazů filmu a videa v České republice a soustředí se na hraniční formy na pomezí animace, experimentálního filmu, výtvarného umění a videoartu. Výběr každého ročníku je unikátní díky rozdílnosti zájmu kurátorů, kteří deset nominovaných děl vybírají – letošní osmý ročník zaštiťuje kurátorka a filmová historička Marika Kupková. Instalace, projekce, kulatý stůl odborníků na téma distribuce, prezentace finalistů soutěže.

Hosté: Nicholas O'Brien (USA), Matěj Strnad ad.

 

> celý text + finalisté

 Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
ASAF – Asociace animovaného filmu

prezentace – Martin Vandas
Asociace byla založena v roce 2012 producenty, jejichž snahou je navázání na kvalitativní tradice, které naše animovaná tvorba v minulosti měla. Nejvýznamnější aktivitou asociace je realizace projektu Visegrád Animation Fórum (VAF), v rámci něhož rozvíj a koordinuje vize v zemích střední a východní Evropy.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Jiné vize 2014

projekce za přítomnosti kurátora
Projekce deseti vybraných českých snímků. Kurátorem sedmého ročníku soutěžní sekce Jiné vize je kurátorka a teoretička Marika Kupková. Vítěz vybraný mezinárodní porotou bude vyhlášen na slavnostním zakončení.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Alternativní modely vlastnictví a distribuce

přednáška – Nicholas O´Brien
V této přednášce bude Nicholas O'Brien zkoumat tři různé modely kolektivního vlastnictví, decentralizovaného vlastnictví, společné distribuce a dalších alternativních kulturních modelů sdíleného majetku.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Ideální vize

prezentace finalistů
Výběr Jiných vizí bude poprvé doplněn o blok prezentací Ideální vize, ve kterém budou zástupci jednotlivých děl zodpovídat otázky osobního přístupu k uvádění, distribuci a publiku vztahující se ke konkrétnímu zastoupenému dílu.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Pohyblivé archivy

kulatý stůl – Rebecca Salvadori, Nicholas O'Brien, Azucena Losana, Anna Batistová
Otevřenou diskuzi, nezatíženou „pouze" tuzemskou situací, povede se zahraničními hosty Matěj Strnad, teoretik a metodik archivace.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Jiné vize 2014 - instalace
4.–7. 12. | Galerie dé

instalace
Instalace deseti vybraných českých snímků. Kurátorem osmého ročníku soutěžní sekce Jiné vize je kurátorka a filmová teoretička Marika Kupková. Vítěz vybraný mezinárodní porotou bude vyhlášen na slavnostním zakončení.

 
 

Banner

 

PROGRAMOVÉ POLOŽKY

pátek | 5. 12.

sobota | 6. 12.

paf-visegrad-rp2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2016 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj. Více v sekci Partneři.

Více v sekci Partneři