Další položky programové sekce: Animace urbanismu

Slavnostní zahájení PAF 2012
logo


18:00 | ČTVRTEK 6. 12. 2012 | Atrium

vernisáž skupinové výstavy

 

Slavnostní zahájení proběhne v atriu Konviktu u příležitosti vernisáže Model. Čtyřdenní skupinová výstava rozkládající se na několika plochách tematizuje model městského prostoru a jeho interiérů v domnělém urbanistickém schématu. Model je mezifází, utopickou vizí nebo i jediným výstupem ve formě skicy, objektu a pohyblivého obrazu. Následovat bude prohlídka dalších letošních instalací a také malé pohoštění v podkrovním prostoru.

The BQE
bqe

00:00 | ČTVRTEK 6. 12. 2012 | filmový sál

projekce, úvod – Lenka Dolanová

 

Sufjan Stevens vytvořil snímek, v němž pomocí kaleidoskopu a v důsledku manipulovaných obrazů zachycuje newyorskou magistrálu mezi městskými částmi Brooklyn a Queens. „Jedna z nejošklivějších dálnic světa" se proměňuje v baletní představení nekonečného proudu automobilů.

 

 

Velkoměsta
logo

11:00 | PÁTEK 7. 12. 2012 | filmový sál

projekce, úvod – Mirjam Struppek (DE)

 

Pásmo krátkých filmů s úvodem urbanistické expertky a teoretičky Mirjam Struppek nabídne snímky reflektující jak vnitřní, psychologickou stránku života ve velkoměstech, tak vnější prezentaci měst jako samostatných urbanistických jednotek vůči veřejnosti.

Město=Médium
mmedium

13:30 | PÁTEK 7. 12. 2012 | filmový sál

přednáška s ukázkami – Vladimir 518, Jan Matoušek

 

 Vladimir 518 a Jan Matoušek představí svůj nejnovější, v českém prostředí unikátní knižní projekt Město=Médium. Dle autorů je kniha o vztahu světla a města, o jeho svobodném užívání k zabydlení veřejného prostoru.

Mediální fasády
fasady

15:00 | PÁTEK 7. 12. 2012 | Filmovýsál

přednáška s ukázkami – Mirjam Struppek (DE)

 

Města jsou dějištěm pro tvorbu poutavých vizuálních prožitků. Jak vlastně přispívají k živému charakteru urbanistického okolí a jaký mají potenciál pro interakci a sdílení zážitků? O tématech infrastruktury a integrace v městském prostředí pojedná Mirjam Stuppek, urbanistka, teoretička a vůdčí osobnost festivalu Media Facades v Berlíně.

Demolice
demolice

17:00 | PÁTEK 7. 12. 2012 | filmový sál

skype přednáška s ukázkami – Keith Eggener (USA)

 

Teoretik architektury Keith Eggener, působící na americké univerzitě v Columbii, Missouri seznámí na dálku skrze svou živě přenášenou skype přednášku publikum PAFu s fenoménem demolice a jeho rolí jak v historii architektury, tak i v našich současných životech.

Stezka odvahy
psary 

18:30 | PÁTEK 7. 12. 2012 | filmový sál

prezentace - Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec

 

V sobotu dne 3. 11. 2012 byl na pražském předměstí v obci Psáry-Dolní Jirčany zahájen provoz permanentní umělecké intervence s názvem Stezka odvahy. Stezku věnovanou problematice „sídelní kaše" odprezentují autoři: Matěj Al-Ali, Petr Dub a Tomáš Moravec.

Doprava
doprava

22:30 | PÁTEK 7. 12. 2012 | filmový sál

projekce, přednáška – Tomáš Cach

 

Musí být MHD doopravdy „socka"? Jak obstojíme v porovnání se zahraničím, vyrazíme-li do ulic na kole? I na tyto otázky odpoví Tomáš Cach, dopravní urbanista a odborník na cyklostezky a jejich integrační opatření. Součástí přednášky bude i série krátkých animovaných filmů pojednávající o úskalích navigace a o fenoménu městské dopravy jako takové.

Chats Perchés
kocka

00:00 | PÁTEK 7. 12. 2012 | filmový sál

projekce

 

Inspirací autorova předposledního snímku se stal fantomový street artový umělec Monsieur Chat, který „atakoval" pařížské fasády svou rozšklebenou pruhovanou kočkou. V dokumentu Chats Perchés (Kočky na střeše) Marker nehledá toho, kdo „v noci riskuje svůj život, aby toto město rozesmál" – žlutá kočka je pro něj fantomem vzpoury.

 

 

Chatky a zahrádky
chatar 

11:00 | SOBOTA 8. 12. 2012 | filmový sál

projekce, přednáška – Petr Gibas & Veronika Zapletalová

 

Co Čech to muzikant? Co Čech to zahrádkář? A chatičku máte? Kulturní geograf Petr Gibas a umělkyně Veronika Zapletalová seznámí festivalové publikum s fenoménem zahrádkaření a chatařství. Po obou přednáškách bude promítnuto pásmo krátkých animovaných filmů na téma nejrůznějšího pěstění a zahradničení.

Urbanistické kino
ukino

19:30 | SOBOTA 8. 12. 2012 | filmový sál

přednáška s ukázkami - Leonardo Ciacci (IT)

 

Díky několikaletému výzkumu a dostupnosti filmů na webu se zviditelnila role „kina" při projektování moderních měst. Nutnost spolupráce s jejich obyvateli byla hlavním podnětem ke vzniku tohoto partnerství. V případech, kdy bylo třeba informovat o složitých městských transformacích, užívalo se právě „montáže", komiksů, animace a pantomimy. Přednášet bude teoretik a historik architektury Leonardo Ciacci.

The Social Life of Small Urban Spaces
social

22:00 | SOBOTA 8. 12. 2012 | filmový sál

projekce, úvod Osamu Okamura

 

V čem se liší „prázdná" a „aktivní" veřejná prostranství, která lidé jen přejdou nebo využijí ke konverzaci či „pouhému" pozorování ostatních? Z filmu legendárního urbanisty je zřejmé, jak efektně může diferencovaný městský veřejný prostor podporovat sociální interakci, individuální zkušenost i chování na samé hraně „legitimity".

URBANMIX
tiger

00:00 | SOBOTA 8. 12. 2012 | filmový sál

projekce

 

Závěrečná projekce sestavená z toho nejzajímavějšího, co bylo v rámci sekce Animace urbanismu promítnuto. Pokud Vám tedy něco během PAFu uniklo, máte ideální příležitost dohnat to tímto výběrovým projekčním blokem.

Animace, algoritmy, architektura
algorytmy

12:00 | NEDĚLE 9. 12. 2012 | filmový sál

přednáška s ukázkami Jaroslava Hulína

 

Jaká jsou úskalí vizuálního vnímání architektury/města? Rozumíme současným městům? Urbanismu? Jaké jsou jiné než grafické možnosti reprezentace architektury? Jak režírovat chování budov? Přednáška bude především souborem úvah a otázek, kterými se architekt Jaroslav Hulín zabývá v rámci akademické praxe na ČVUT v Praze.

Jan Pfeiffer: Trajektorie
pfeif

14:00 | NEDĚLE 9. 12. 2012 | filmový sál

Prezentace Jana Pfeiffera

 

V dílech Jana Pfeiffera existuje společenská a kulturní zkušenost jako vytěsněná paměť konkrétních míst (měst, uměleckých děl ad.). Není důležitá ani materiálová podstata médií, ale jen rezonance, kterou záznam vyvolává, podobně jako kresby nebo animace konkrétních měst, ve kterých autor ještě nikdy nebyl.

Město a jeho animace
mestoanimace

15:00 | NEDĚLE 9. 12. 2012 | filmový sál

přednáška s ukázkami – Osamu Okamura

 

Osamu Okamura, architekt, publicista a propagátor interdisciplinarity v architektuře, bude přednášet na téma možné spolupráce současné architektury a animace. Ve svém příspěvku zmíní fenomény jako sceno-architektura, pop-up architektura nebo archi-komiks.

 

► ANIMACE URBANISMU

Animace a urbanismus jsou především v posledních letech navzájem propleteny mnohem více, než se na první pohled může zdát. V rámci této bohaté sekce letos na PAFu představíme jak propojení tradiční narativní krátkometrážní animace s různorodými urbanistickými tématy, tak i vzájemnou koexistenci a výpomoc nových médií a digitální animace při samotném urbanistickém plánování, konkrétní tvorbě a prezentaci architektů. Stejně jako v předchozích letech bude mít i letos festivalové publikum jedinečnou příležitost vyslechnout si přednášky a názory expertů a expertek z nejrůznějších oborů.

>> více

Tagy 'Animace urbanismus'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři