Jiné vize 2016

jinevize

 

Desátý ročník soutěže českých pohyblivých obrazů představuje soutěžní výběr deseti finalistů, jejichž díla budou promítnuta v kinosále a instalována na výstavě Jiné vize 2016 v Atriu na Konviktu. Výstava probíhá v době konání PAFu a je zdarma přístupná veřejnosti. Kurátorem Jiných vizí 2016 je teoretik umění Karel Císař. Poprvé se v rámci festivalu představí také Iné vízie 2016 – výběr slovenské produkce pohyblivých obrazů připravený ve spolupráci s časopisem Kinečko, jehož kurátorem je filmový teoretik Martin Kaňuch. U příležitosti jubilejního desátého výročí Jiné vize prezentují rovněž kurátorská pásma předchozích devíti ročníků. Sekce se dlouhodobě zaměřuje také na otázky distribuce, archivace a prezentace pohyblivého obrazu.

Hosté: Karel Císař (CZ), Martin Kaňuch (SK), Matěj Strnad (CZ) ad.

 
 
2016 | Jiné vize


Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
ANIONT – autorská animace on-line

prezentace – Pavel Horáček, Malvína Balvínová

ANIONT – ANImation ONline Theatre je svého druhu jediná videotéka, která se orientuje výhradně na autorskou animaci a zpřístupňuje ji zdarma. O výběru filmů rozhodují dramaturgové, kteří tvůrce sami oslovují, ale rovněž hodnotí přihlášené snímky. Divákovi se tak zvyšuje šance, že uvidí kvalitní tvorbu, a to v nejlepším možném rozlišení.

Tagy (Více tagů oddělte čárkou):
Jiné vize CZ – slavnostní zahájení a vernisáž

slavnostní zahájení PAF 2016 a vernisáž | kurátor – Karel Císař

Slavnostní zahájení 15. ročníku PAFu a vernisáž výběru deseti děl, jež se budou ucházet o přízeň odborné mezinárodní poroty v soutěži Jiné vize. Jeden z nejvýznamnějších českých teoretiků umění a kurátor letošní soutěže Karel Císař k volbě dodává: „Výběr představuje nejvýraznější díla, která v dané disciplíně v posledních 18 měsících vznikla a zároveň naznačuje obecnější tendence tvorby pohyblivého obrazu, s nimiž se tu můžeme setkat.“

Strana 6 z 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.

Více v sekci Partneři