(Kon)texty nabízejí archív odborných textů, které přemýšlejí o animaci novým způsobem a používají ji jako nástroj interdisciplinárního zkoumání nebo na ni aplikují nástroje jiných disciplín. Tím rozšiřují kontextové pole chápání fenoménu animace ve shodě s tím, jak jej dramaturgicky uchopuje PAF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2018 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a International Visegrad Fund.

Více v sekci Partneři